archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Zastupitelstvo MČ Praha 7 schválilo v pondělí 19. prosince rozpočet na rok 2023. I přes nepříznivé vlivy, které přináší energetická krize, vysoká inflace a zdražování ve všech oblastech, připravila městská část zodpovědný plán hospodaření, který počítá s pomocí potřebným i důležitými investicemi do oprav a rozšiřování kapacit škol a školek, bytové infrastruktury či veřejného prostoru.

 „Nacházíme se v obtížné době, kdy na mnoho lidí tvrdě dopadá dramatické zdražování. Naším velkým úkolem pro příští rok je proto pokračovat v individuální cílené pomoci rodinám s dětmi, seniorům a všem dalším občanům, kteří se nyní dostávají do složitých životních situací. Zároveň je vedle nutnosti úsporného hospodaření třeba pokračovat v klíčových investicích do škol, bydlení a zeleně. Je velmi důležité, aby i v těchto komplikovaných časech tyto projekty pokračovaly, jelikož potřeba cenově dostupného bydlení či míst ve školách a školkách nadále poroste,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Rozpočet Prahy 7 na rok 2023 činí 568,2 mil. Kč. Mezi nejvýznamnější položky patří příspěvek na provoz mateřských a základních škol, zajištění sociální péče pro seniory, provoz Polikliniky Prahy 7 či finance na údržbu a úklid chodníků a parků.

Plánované investiční akce městskou část v příštím roce vyjdou na 189,2 mil. Kč. Největší částka 88,9 mil. Kč půjde do oblasti správy majetku, především na rekonstrukce bytových domů a rozšiřování bytového fondu. Na opravy školních budov a rozšíření jejich kapacit počítá rozpočet s částkou 51,8 mil. Kč. Do oblasti životního prostředí, rozvoje a péče o veřejný prostor plánuje Praha 7 v příštím roce investovat 42,6 mil. Kč.

„Mezi největší investice v příštím roce patří rekonstrukce bytového domu v ul. Přístavní 44. Zaměřujeme se také na energetickou náročnost našich objektů, v dalších domech proběhne rekonstrukce rozvodů a systémů vytápění. Zároveň připravujeme projekt výstavby nového městského nájemního domu s byty a občanskou vybaveností v ulici Za Papírnou. Dalším významným projektem, který nás v příštím roce čeká, je realizace nového parku U Vody mezi holešovickým přístavem a mostem Barikádníků. Chystáme se také na rekonstrukci vnitrobloku U Uranie a výsadbu nových stromů v ulicích,“ uvedl zástupce starosty Prahy 7 Pavel Vyhnánek, který má v kompetenci finance a rozpočet městské části.  

„Vzhledem k intenzivnímu rozvoji Prahy 7 a s tím spojenému nárůstu obyvatel musíme udržet dosavadní tempo rozšiřování kapacit škol a školek. Největším připravovaným projektem je výstavba Základní školy Jana Vodňanského, která pojme až 600 žáků. Zároveň se v příštím roce uskuteční architektonická soutěž na novou školku v ulici Rajská. Chystáme také nové dětské skupiny především pro menší děti a po úspěchu první městské lesní školky v Praze i další podobná předškolní zařízení v přírodě,“ uvedla radní Prahy 7 pro oblast školství a vzdělávání Hana Šišková.

Rozpočet MČ Praha 7 na rok 2022 najdete zde.