archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Zastupitelstvo MČ Praha 7 schválilo v pondělí 20. prosince rozpočet na rok 2022. I přes nepříznivé vlivy, které přináší pandemie COVID-19, energetická krize či rozpočtové provizorium státu, připravila městská část zodpovědný plán hospodaření, který počítá s pomocí potřebným i důležitými investicemi do oprav a rozšiřování kapacit škol a školek, bytové infrastruktury či veřejného prostoru.

„Během pandemie dochází k výpadkům příjmů v řadě oblastí, zároveň se zvyšují ceny energií a s tím se zdražují kupříkladu práce ve stavebnictví a dalších odvětvích. Nadále také narůstají potřeby sociální pomoci seniorům, rodinám s dětmi a dalším lidem, kteří se kvůli pandemii a energetické krizi často ocitají v neřešitelných situacích. Před dvěma lety jsme pomáhali jedné potřebné rodině měsíčně, nyní rychlou pomoc čerpají dvě rodiny týdně. O pomoc se hlásí také organizace v sociální péči, které se ocitají ve značné nejistotě kvůli státnímu rozpočtovému provizoriu. Pomáháme tam, kde je to nejvíce zapotřebí, a šetříme v oblastech, kde se úspory nedotknou služeb pro veřejnost a důležitých investic,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Rozpočet Prahy 7 na rok 2022 má objem 543, 2 mil. Kč. Mezi nejvýznamnější položky patří příspěvek na provoz mateřských a základních škol, zajištění sociální péče pro seniory, provoz Polikliniky Prahy 7 či finance na údržbu a úklid chodníků a parků.

Plánované investiční akce městskou část v příštím roce vyjdou na 202,7 mil. Kč. Největší částka půjde do oblasti školství. Na opravy školních budov a rozšíření jejich kapacit má Praha 7 v rozpočtu vyčleněno 107,3 mil. Kč.

„Pokračujeme v rekonstrukci ZŠ T. G. Masaryka na Ortenově náměstí, kde jsme dokončili půdní vestavbu pro šest nových tříd. V roce 2022 zde proběhne nezbytná modernizace gastroprovozu a rozšíření školní jídelny. Připravujeme nové předškolní zařízení v dlouho chátrajícím objektu v ul. Varhulíkové, kde vzniknou také toalety a občerstvení pro veřejnost. Dokončíme rekonstrukci spojenou s navýšením kapacity MŠ Janovského a zahájíme přípravu několika dalších projektů nových zařízení pro předškoláky. Vrcholí rovněž příprava vyhlášení architektonické soutěže na novou ZŠ Jana Vodňanského pro více než 500 dětí. Rekonstrukcí projde také ZŠ Letohradská, kde se uvolní prostory po dosavadním nájemci, které budou opět využity pro děti z Prahy 7. V neposlední řadě přispějeme také tři čtvrtě milionu Národnímu technickému muzeu na dokončení Letenského kolotoče v momentě, kdy se na jaře roztočí,“ doplnil Jan Čižinský.

Kromě školních objektů bude Praha 7 do rekonstrukcí domů ve správě městské části investovat 62,1 mil. Kč.

„Zaměřujeme se především na opravy a rozvoj bytového fondu. Dokončíme rekonstrukci domu U Uranie 5, kde jsme opravili páteřní rozvody a rekonstruujeme zde volné byty. V příštím roce bude probíhat výměna oken, rekonstrukce střechy, fasády a výtahu společně s vybudováním dalších čtyř bytů půdními vestavbami. Zahájíme také realizaci úprav domu v ul. Přístavní 44, včetně rekonstrukce výtahu, modernizace vytápění a oprav volných bytů. Zároveň připravujeme výstavbu nového bytového domu na rohu ulic Železničářů a Za Papírnou, kde vznikne cca 66 malometrážních dostupných bytů pro seniory, mladé rodiny a klíčové profese, jako jsou učitelé, zdravotní sestry, policisté či hasiči,“ řekl místostarosta Prahy 7 Kamil Vavřinec Mareš.

Do projektů v oblasti rozvoje a péče o veřejný prostor se Praha 7 chystá investovat 27,2 mil. Kč. Městská část mimo jiné připravuje nový park U Vody mezi holešovickým přístavem a mostem Barikádníků, revitalizaci vnitrobloku U Uranie, rekonstrukci povrchů v parcích Tusarova a u kostela sv. Antonína či nové stromy a záhony v ulicích. Pokračovat bude také projekt úpravy dalších podchodů pod Hlávkovým mostem pro sportovní a volnočasové využití.

 

Rozpočet MČ Praha 7 na rok 2022 najdete zde.