archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Zastupitelstvo MČ Praha 7 schválilo v pondělí 21. prosince rozpočet na rok 2021. I přes výrazné komplikace, které zasahují do příjmů městské části kvůli dopadům pandemie covid-19 a nepředvídatelným krokům vlády, připravila městská část zodpovědný plán hospodaření, který počítá s důležitými investicemi do oprav a rozšiřování kapacit škol a školek, bytové infrastruktury i veřejného prostoru.

„Dopady současné krize a v neposlední řadě také bláznivých kroků této vlády na příjmy měst a obcí jsou značné. Také v Praze 7 dochází či ještě dojde k obřím výpadkům v řadě oblastí, ať už se jedná o příjmy vázané na daně nebo místní poplatky. Zároveň také pomáháme podnikatelům a všem lidem a rodinám, které jsou kvůli pandemii ve složité situaci. Sestavování rozpočtu bylo proto mimořádně náročné. Snažili jsme se šetřit tam, kde se to nedotkne služeb, které poskytujeme veřejnosti, a zároveň nechceme snižovat výdaje v rámci naplánovaných investic. Přetrvává však velká nejistota ohledně daňové reformy, kterou nyní opět projednává Poslanecká sněmovna. Je jasné, že se další výpadky příjmů budou řešit v průběhu příštího roku za pochodu, což může mít vliv na rozpracované projekty i běžné opravy a služby,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Rozpočet Prahy 7 na rok 2021 činí 511 886,1 tis. Kč. Běžné výdaje jsou plánovány ve výši 329 622,5 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější položky patří příspěvek na provoz mateřských a základních škol, finance na údržbu a úklid chodníků a parků či příspěvek Pečovatelskému centru na zajištění sociálních služeb.

Plánované investiční akce městskou část v příštím roce vyjdou na 182 263,6 tis. Kč. Největší částka půjde do oblasti školství. Na opravy školních budov a rozšíření jejich kapacit má Praha 7 v rozpočtu vyčleněno 89 790 tis. Kč.

„Pokračujeme v 2. etapě půdních vestaveb v ZŠ T. G. Masaryka na Ortenově náměstí, kde vzniknou další tři nové třídy. Rozšiřovat kapacity budeme také v ZŠ Letohradská či MŠ Janovského. Připravujeme dvě dětské skupiny či architektonickou soutěž na novou ZŠ Přadelní pro více než 500 dětí,“ doplnil Jan Čižinský.

Kromě školních objektů bude Praha 7 do rekonstrukcí domů ve správě městské části investovat 65 240 tis. Kč.

„Zaměřujeme se především na opravy a rozvoj bytového fondu. Dokončíme kompletní rekonstrukci staticky narušeného domu Dobrovského 19, kde bude 15 nových bytů, a pustíme se do rekonstrukce domu U Uranie 5. Zde opravíme volné byty, okna, výtah, páteřní rozvody i fasádu a další 4 byty získáme půdními vestavbami. Rekonstrukce bytů budou probíhat také v dalších domech a zároveň připravujeme nové projekty půdních vestaveb,“ řekl místostarosta Prahy 7 Kamil Vavřinec Mareš.

Do projektů v oblasti veřejného prostoru se Praha 7 chystá investovat 20 843 tis. Kč. Městská část mimo jiné připravuje nový park mezi holešovickým přístavem a mostem Barikádníků, revitalizace vnitrobloků U Vody a U Uranie, rekonstrukci dětského hřiště na Ortenově náměstí a dopravního hřiště Na Výšinách či nové stromy a záhony v ulicích.