archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Sedmá městská část i přes opatření spojená s pandemií COVID-19 pokračuje v projektu Kroužek pro každé dítě. Rodiče dětí s trvalým bydlištěm v Praze 7 si mohou do 28. února 2021 zažádat o příspěvek na zájmové aktivity, které se nyní z velké části odehrávají distančně. Vedle dětí ze základních škol od tohoto školního roku městská část přispívá také na kroužky dětí ve školkách. Příspěvky jsou určeny pro rodiče v nepříznivé finanční situaci.

Tak jako v minulých letech si rodiče žáků základních škol mohou požádat o příspěvek na kroužek dle vlastního výběru. Na úhradu kroužku městská část přispěje až do výše 1 500 Kč.

Nově od tohoto školního roku mohou o příspěvek na kroužky zažádat také rodiče dětí v mateřinkách. Příspěvek do výše 750 Kč se vztahuje na volnočasové aktivity organizované nebo zprostředkované mateřskými školami.

„Zájmové kroužky přispívají k rozvoji schopností a dovedností dítěte a pomáhají vytvářet přátelské vztahy v kolektivu. Ačkoli se v době pandemie děti na kroužcích nemohou setkávat osobně, řada volnočasových aktivit se přesunula do online prostoru. Chceme, aby každá rodina v Praze 7 i v této složité situaci mohla svému dítěti zájmovou činnost dopřát,“ uvedla radní Prahy 7 pro oblast školství a vzdělávání Hana Šišková.

„Aby byly kroužky dostupné pro všechny děti na Sedmičce, rozhodli jsme se v tomto školním roce program rozšířit také na děti z mateřských škol. Přihlásit se mohou rodiče, kteří již kroužek zaplatili, i ti, kteří si jeho úhradu aktuálně nemohou dovolit. V takovém případě příspěvek pošleme přímo organizaci, která volnočasové aktivity pořádá,“ řekl radní Prahy 7 Jakob Hurrle, který má na starosti sociální a zdravotní politiku.  

O příspěvek na kroužky, které probíhají ve druhém pololetí školního roku 2020/2021, mohou požádat rodiče dětí ze základních a mateřských škol s trvalým pobytem v Praze 7. Příspěvky jsou určeny pro rodiny v nepříznivé finanční situaci, jako jsou samoživitelé, rodiny s více dětmi, v exekuci či pobírající pomoc v hmotné nouzi.

Rodiče mohou své žádosti podávat do 28. 2. 2021.

Více informací můžete získat na Odboru sociálního začleňování u Petry Olivy Novotné, tel.: 603 372 135, e-mail: krouzky@praha7.cz

Pravidla a přihlašovací elektronický formulář najdete zde: www.praha7.cz/krouzky