Sedmá městská část má za sebou řádné zápisy do základních i mateřských škol. Zároveň na radnici Prahy 7 od 6. do 9. 6. 2022 probíhají zvláštní zápisy pro děti z Ukrajiny. Sedmička připravuje své školy a školky na to, aby se v příštím školním roce dokázala postarat o děti místních rezidentů i co nejvíce dětí, které nadále budou potřebovat ochranu před válkou na Ukrajině. 

„Zvyšování kapacit školek a škol je nesmírně pracné, ale opět se to vyplatilo. Je pro nás velmi důležité vždy zajistit dostatek kapacit v základních a také mateřských školách, aby rodiče, kteří potřebují chodit do práce, do práce chodit mohli, zvlášť v této finančně těžké době. Chtěl bych všechny ubezpečit, že opět nikoho nenecháme bez pomoci. Zvládli jsme společně pandemii, jsem si jistý, že obstojíme i tváří v tvář současným výzvám, a poskytneme také pomoc lidem z Ukrajiny, kteří přišli o své domovy, často i členy rodiny, a kteří utekli před hrůzami války,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský

 „Dlouhodobě pracujeme na intenzivním navyšování školních i předškolních kapacit, ať už výstavbou nových tříd, nebo zřizováním dětských skupin. Pro příští školní rok se podařilo do spádových škol umístit všechny tuzemské prvňáky a nyní řešíme kapacity školek, aby do nich mohly od září nastoupit také všechny tříleté děti. Potřebná místa pro děti z Prahy 7 máme již nyní téměř pokrytá, menší počet zbývajících tříletých dětí bude dodatečně umístěn nejpozději v průběhu léta po dokončení nových kapacit ve školkách,“ řekla radní Prahy 7 pro oblast školství a vzdělávání Hana Šišková.   

Praha 7 zároveň dále pokračujeme v rozšiřování počtu adaptačních skupin, do kterých nyní docházejí ukrajinské děti. Aktuálně městská část otevřela čtvrtou skupinu pro děti školkového věku, pro školáky je již na sedmičce k dispozici osm adaptačních skupin. Další prostory především pro předškolní děti jsou v přípravě.

„Tyto kapacity chceme využít i v příštím školním roce, otázka je, v jakém formátu budou tyto skupiny dále fungovat a jak bude podpořeno jejich financování. To jsou věci, o kterých intenzivně jednáme a na které bude třeba co nejdříve najít odpovědi na celorepublikové úrovni. Zjevné je, že se bez zapojení externích prostor především do systému předškolního vzdělávání neobejdeme. Na zajištění a přípravě takových prostor pracujeme,“ doplnila Hana Šišková.

V adaptačních skupinách nacházejí uplatnění také starší studenti i dospělí uprchlíci před válkou na Ukrajině. Celkem zde působí 24 učitelek a zhruba 40 studentek a studentů, kteří ve skupinách fungují jako asistenti. Mají zde zároveň zajištěné jazykové kurzy, aby se mohli připravovat na studium na českých vysokých školách. Do každé skupiny docházejí také lektoři, kteří se jedno až tři dopoledne v týdnu věnují intenzivní výuce češtiny u dětí.