Zastupitelstvo MČ Praha 7 schválilo na svém zasedání dne 7. 10. 2019 připomínky k územní studii pro rozvojové území Holešovice Bubny – Zátory. Praha 7 tak učinila další významný krok ke zformování budoucí podoby jednoho z největších a nejvýznamnějších brownfieldů v Praze.

Bubny – Zátory jsou bývalým železničním brownfieldem a významným rozvojovým územím. Nyní má toto území šanci proměnit se v moderní pražskou čtvrť, která po více než sto letech přirozeným způsobem propojí Holešovice a Letnou. Bubny se mohou stát domovem až pro 25 tisíc Pražanů a místem, kde mnoho dalších lidí bude pracovat nebo kde bude trávit svůj volný čas. Proto jim věnujeme mimořádnou pozornost a do plánování jejich podoby zapojujeme také naše občany,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.   

Územní studie Bubny – Zátory se stane podkladem pro budoucí změnu územního plánu. V současné době se nachází ve fázi veřejného projednání, kdy lze k návrhu studie uplatňovat připomínky. Praha 7 jich zformulovala 97.

Naše připomínky se týkají struktury území, objemu navrhovaných staveb, šířky ulic nebo prostoru pro stromy v ulicích a parky. Zásadní je pro nás dobrá prostupnost celého území, příjemné budoucí ulice, náměstí a parky, dobrý výběr míst pro školy a školky, pestré město. U plánovaného obchodního centra požadujeme rozčlenění bloku na více částí a kapacitu, která nebude soutěžit s nákupními středisky mimo centrum Prahy. Věnujeme se také zajištění důstojné pozice památkově chráněných objektů, které udrží paměť na industriální minulost Bubnů. U návrhu dopravy v území považujeme za nezbytné zajistit dobrou obslužnost území bez posílení tranzitní dopravy, o kterou se mají postarat oba městské okruhy,“ přiblížila některé z hlavních připomínek Prahy 7 místostarostka Lenka Burgerová.

S kompletními připomínkami MČ Praha 7 se můžete seznámit zde.

 

Uplatňovat připomínky k návrhu územní studie lze nejpozději do konce termínu zveřejnění na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy, tedy do 15. 10. 2019. Připomínky lze podávat písemně, elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem a datovou schránkou na Odboru územního rozvoje MHMP.

Více informací k návrhu územní studie i podávání připomínek naleznete zde.