archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Praha 7 se v návaznosti na nedávný Světový den přístupnosti přidává k celorepublikovým aktivitám, které upozorňují na překážky, s nimiž se musí denně potýkat lidé s různými typy omezení. V úterý 4. 6. od 16:00 hod. městská část pořádá seminář o tísňové péči, od září pak v Poliklinice Prahy 7 vznikne showroom kompenzačních pomůcek a asistivních technologií. Radnice připravuje také projekt platformy pro koordinaci zdravotně-sociální péče.

„V roce 2017 jsme se připojili k evropskému projektu Triangulum, v rámci kterého ve spolupráci s dalšími evropskými městy hledáme možnosti, jak lze za pomoci moderních technologií odstraňovat bariéry ze života seniorů a lidí s různými hendikepy. Naším cílem je pomoci těmto lidem, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí,“ uvedl Jakob Hurrle, radní Prahy 7 pro sociální a zdravotní politiku.

„V Praze 7 funguje řada programů zaměřených na podporu života v domácím prostředí bez ohledu na zdravotní omezení člověka. Vedle služeb našeho Pečovatelského centra máme také pravidelné poradny a nedávno zde vznikla svépomocná skupina pečujících. V letošním roce se zaměřujeme především na podporu tísňové péče, budeme otevírat showroom kompenzačních pomůcek a asistivních technologií a realizujeme projekt platformy, která bude pomáhat sdílet informace a koordinovat pomoc lidem s více zdravotními a sociálními problémy,“ řekla Marcela Janečková, předsedkyně Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví v Praze 7.

Tísňová péče je sociální služba, která pomáhá osamělým seniorům, lidem se zdravotními omezeními nebo po propuštění z nemocnice. Funguje prostřednictvím elektronické komunikace v podobě snadno ovládatelného tlačítka, které má klient neustále při sobě. Služba je k dispozici 24 hodin denně, komunikaci zajišťuje odborný personál, který dle situace zprostředkuje klientovi adekvátní pomoc.

V úterý 4. června od 16:00 hod. Praha 7 pořádá workshop věnovaný tísňové péči. Koná se ve Vodárenské věži na Letné (Na Výšinách 1000/1). Široké veřejnosti zde bude představeno, jak služba funguje, včetně demonstrace krizových situací. Workshop povedou registrovaní poskytovatelé tísňové péče. Součástí programu bude také komentovaná prohlídka Vodárenské věže. Vstup zdarma.

V září Praha 7 otevře showroom zdravotních a kompenzačních pomůcek v budově polikliniky na rohu ulic Milady Horákové a Františka Křížka. K vidění i vyzkoušení zde budou běžně užívané pomůcky, jako jsou hole, vozíky, chodítka, podavače předmětů, masážní míčky, pomůcky do kuchyně apod., ale také nové digitální nástroje, které boří komunikační bariéry, zajišťují přístup k informacím nebo nahrazují lidské smysly.

Městská část připravuje také projekt vybudování platformy pro sdílení informací  a koordinaci péče a podpory ve zdravotně-sociální oblasti.  Tu budou moci využívat pracovníci, kteří se starají o lidi, jež mají více zdravotních či sociálních problémů, a potřebují proto pomoc od více organizací či úřadů najednou.  

„Může se jednat třeba o seniora, který žije sám, má více onemocnění, zrovna se vrací domů z nemocnice a potřebuje zajistit zdravotní péči, pečovatelskou službu, dovážku obědů, pomoc s běžnými aktivitami a pochůzkami, bezbariérové bydlení, pomůcky, příspěvek na péči apod. Sociální pracovník skrze platformu pomůže jeho případ řešit a sdílí potřebné informace se všemi organizacemi zapojenými do poskytování péče,“ doplnila Marcela Janečková