Sedmá městská část úspěšně naplňuje takzvanou Jarní výzvu. Na podzim minulého roku si na setkání neziskových organizací a obcí, které usilují o zlepšení služeb pro lidi v bytové nouzi, vytyčila cíl dostat rodiny s dětmi z nevhodného prostředí ubytoven.

Praha 7 od loňského léta spolupracuje se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR, Platformou pro sociální bydlení a neziskovou organizací R-Mosty. Do spolupráce jsou rovněž zapojeni města Brno, Liberec a Benešov a organizace Mezi proudy a Naděje. Na prvním setkání v listopadu 2017 si zapojená města vytkla cíle tzv. „Jarní výzvy“, počátkem února tohoto roku pak na radnici Prahy 7 prezentovala své dosavadní úspěchy a zkušenosti.

„Dali jsme si závazek, že do jara 2018 nebude žádná rodina s dětmi s trvalým pobytem v Praze 7 bydlet na ubytovně. Prostředí těchto zařízení je pro děti velmi nevhodné a rodiny zde navíc často platí přemrštěné nájemné. Případy, které jsme objevili, se nám již podařilo vyřešit. Dále chceme prohlubovat systém intenzivní sociální práce, aby další děti v ubytovnách neskončily, a pokud se tak stane, aby zde strávily co nejkratší dobu,“ uvedl radní Prahy 7 Jakob Hurrle (PRAHA 7 SOBĚ).

Od listopadu loňského roku radnice dohledala čtyři rodiny z Prahy 7 žijící na ubytovnách. Ve dvou případech se jednalo o matky samoživitelky. Všem rodinám se již podařilo zajistit bydlení, třem v bytech a jedné v azylovém domě. Po rodinách s dětmi se radnice bude chtít zaměřit na seniory a nemocné.

„Snažíme se pomáhat s bydlením těm, kteří to skutečně potřebují. Náš bytový fond je však s ohledem na privatizaci, která zde v minulosti probíhala, velmi omezený. Je proto důležité pracovat s ohroženými skupinami obyvatel a snažit se ztrátě bydlení předcházet. Osvědčila se nám změna systému práce s dlužníky. Komunikují s nimi nejen právníci, kteří se snaží dohodnout na splátkách, aby se lidé vyhnuli zbytečnému nárůstu penále, ale i sociální pracovníci. Ti je motivují, pomáhají jim najít si práci a tu si poté i udržet. Daří se tak předcházet neúměrnému nárůstu dluhů ústícímu v neřešitelné situace a ztrátu bydlení,“ řekl místostarosta Prahy 7 Kamil Vavřinec Mareš (PRAHA 7 SOBĚ).

Dalším z úspěšných projektů Prahy 7 je kontaktní místo pro bydlení, které od listopadu minulého roku pomáhá občanům zjednodušit způsob hledání odpovídajícího bydlení a řešit sociální problémy, které s touto problematikou souvisejí. Po zaváděcím režimu, kdy bylo pracoviště otevřeno jeden den v týdnu, městská část jeho provoz pro velký zájem rozšířila na čtyři dny (pondělí – čtvrtek). Kontaktní místo pracuje nejen s nabídkou obecních sociálních bytů, ale zároveň komunikuje s neziskovým sektorem či dalšími městskými částmi a také sleduje situaci na otevřeném trhu s byty a jedná se soukromými vlastníky

 

Kontaktní místo pro bydlení je součástí projektu „Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v MČ Praha 7“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0007235 financovaného z prostředků EU, Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020.