archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Zastupitelstvo Prahy 7 v pondělí 21. 12. 2020 schválilo nájemcům nebytových prostor městské části slevu na nájemném za období říjen-prosinec až do výše 50 % a prodloužení splatnosti nájemného i služeb až do 31. 12. 2021. Na příští rok Sedmička připravila také záchranný balíček pro firmy a živnostníky, kteří budou muset své podnikání zcela ukončit.

Již na jaře Praha 7 přišla s odkladem nájemného pro podnikatele a organizace v obecním nájmu až do konce roku. Živnostníkům, firmám i kulturním institucím v nebytových prostorech městské části, která omezila vládní opatření, radnice odpustila až 80 % nájmu od března do konce září. Všem podnikatelům působícím na Sedmičce městská část také nabízí inzerci zdarma ve svém časopise Hobulet.

„Nadále pokračujeme v pomoci nájemcům našich nebytových prostor, jak to jen náš velmi napjatý rozpočet umožní. Ve shodě s opozicí jsme schválili další slevu na nájemném pro období říjen-prosinec. Základní sleva pro podnikatele, které omezila vládní opatření, v tomto období činí 30 %. Drobné lokální provozovny, jako jsou kadeřnictví, opravny obuvi, instalatérství, zámečnictví, prádelny a čistírny, krejčovství či masážní a kosmetické služby, pak mají nárok na slevu 50 %. Zároveň všechny naše nájemce prosíme, aby si nezapomněli požádat o státní podporu, která je pro tyto případy určená a v kombinaci s naší slevou ji mohou čerpat až do výše 100 % nájemného,“ uvedl místostarosta Prahy 7 Kamil Vavřinec Mareš.

„Díky tomu, že si alespoň někteří naši nájemci v uplynulém období o státní podporu zažádali, se nám podařilo ušetřit část z původně alokovaných finančních prostředků, kterou teď můžeme využít na další podporu podnikatelů. Na příští rok jsme rezerv přichystali 2 mil. Kč na pokrytí dluhů na nájemném pro nájemce našich nebytových prostor, kteří koronakrizi i přes veškerou svou snahu neustojí a rozhodnou se podnikání zcela ukončit. Za každým podnikatelem vidíme také jeho rodinu a blízké. Budeme proto připraveni ty, kteří se dostanou do problémů, podpořit, aby nedocházelo k exekucím a dalšímu prohlubování krizových životních situací. Pevně věříme, že takových případů bude co nejméně a že se podnikatelé na Sedmičce udrží,“ doplnil starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

„Nikdo jiný nedokáže potřeby občanů po odeznění krize uspokojit tak jako drobní podnikatelé. Služby jako kadeřnictví, opravny obuvi či práci drobných řemeslníků a instalatérů velké korporace zkrátka nenahradí. Málokdo si však uvědomuje, jakému riziku jsou zejména ti nejmenší živnostníci vystaveni, když se jim jejich podnikání nezdaří,“ uvedl místostarosta Prahy 7 Pavel Zelenka, který má na starosti podporu podnikání.

 

V případě dotazů ohledně nájemného v nebytových prostorech městské části se nájemci mohou obracet na Odbor majetku Prahy 7: tel. 734 680 241, email covid.najem@praha7.cz

 

Aktuálně se podnikatelé mohou přihlásit do státního programu Výzva 2 k programu COVID – Nájemné: Program je určen pro podnikatele, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít nebo výrazně omezit provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách. Kompenzovaným obdobím jsou měsíce červenec-září a výše podpory činí 50 % nájemného za toto období. Vzhledem ke stávající situaci lze předpokládat, že výzvy na další období budou pokračovat. Žádosti do výzvy lze registrovat prostřednictvím Portálu AIS MPO do 21. ledna 2021, 23:59 hodin. Důležitou změnou oproti minulé výzvě je skutečnost, že žadatel již nemusí dokládat poskytnutí slevy ze strany pronajímatele, a řada dalších zjednodušení celého procesu.