Sedmá městská část pokračuje v zajištění pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny. V pondělí 21. března Praha 7 otevřela čtyři adaptační skupiny při základních a mateřských školách, do kterých nyní dochází 60 ukrajinských dětí. Další skupiny jsou v přípravě. Děti si zde pod vedením ukrajinských i českých pedagogů a asistentů budou zvykat na nové prostředí, učit se češtinu a připravovat se přechod k běžné výuce.

Více zde: Adaptační skupiny pro děti z Ukrajiny / Адаптаційні групи для дітей з України

„Od počátku ruské invaze na Ukrajinu děláme maximum pro to, abychom lidem prchajícím před válkou zajistili veškerou potřebnou pomoc a péči. Sháníme nouzové ubytování, zajišťujeme organizační, potravinové i materiální potřeby, naše poliklinika poskytuje lékařskou péči a snažíme se zprostředkovat a nasměrovat nezměrnou vlnu solidarity, kterou nyní v obrovské míře projevují firmy i jednotlivci. Pomáháme také lidem, kteří na Ukrajině stále zůstávají. Na počátku března jsme navázali kontakt s městem Chust na jihovýchodě Ukrajiny, kam radniční dodávkou dopravujeme potraviny, léky a další pomoc dle jejich konkrétních potřeb,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.  

„Jednou z klíčových priorit je nyní zajištění kapacit ve školkách a školkách. Od pondělí 21. 3. jsme pro děti z Ukrajiny otevřeli první čtyři adaptační skupiny, do kterých dochází 60 dětí. Dvě skupiny jsou určeny pro věkovou kategorii 3 – 6 let, další dvě pro děti 6 – 15 let. Počet adaptačních skupin budeme dále zvyšovat, chtěli bychom je mít při každé naší základní škole,“ řekla radní Prahy 7 pro oblast školství a vzdělávání Hana Šišková.  

V adaptačních skupinách v Praze 7 nacházejí uplatnění také dospělí uprchlíci z Ukrajiny. V každé skupině působí ukrajinské učitelky, kterým pomáhají čeští pedagogové a asistenti a zároveň také studenti, kteří ovládají jak češtinu, tak ukrajinštinu či ruštinu. Děti si v adaptačních skupinách budou zvykat na nové prostředí, osvojovat si základy češtiny a postupně se připravovat na přechod k běžné výuce.

Pro potřeby adaptačních skupin sedmá městská část nyní využívá prostory, které nejsou vhodné pro zřízení kmenových tříd. V další fázi však bude třeba řešit významně zvýšenou poptávku po standardní školní docházce.

„Možnosti navýšit kapacity škol a některá další okamžitá opatření již nyní umožňuje lex Ukrajina, pokud však nemá dojít ke kolapsu již tak přetíženého školství v Praze i jinde v republice, je třeba dále upravovat přísné podmínky pro povolování nových tříd i v prostorech, které doposud nemohly být pro školská zařízení kolaudovány. Bez nových, rychle dostupných a dostatečně objemných školských zařízení bude situace již v dohledné době neudržitelná,“ doplnila Hana Šišková.