Sedmá městská část oslaví svátek naší planety ve čtvrtek 26. dubna v Letenských sadech u Letenského zámečku. Od 9 do 17 hodin zde bude probíhat program pro širokou veřejnost zaměřený na ochranu přírody.

„Den Země by nám měl připomenout, že máme k dispozici pouze jednu planetu, kterou lidé svou činností bohužel stále více ohrožují. V rámci svého tradičního zapojení do této kampaně se proto Praha 7 snaží veřejnosti zábavnou formou přiblížit důležitá témata ekologie a udržitelného rozvoje. Pro malé i velké návštěvníky Letenských sadů budou připraveny tematické hry a soutěže,“ uvedl František Vosecký, radní Prahy 7 (Strana zelených).

V Letenských sadech se návštěvníci dozvědí mnoho zajímavého o ochraně přírody, problematice odpadů, třídění a recyklaci, udržitelné dopravě či veřejné čistotě.

Program ke Dni Země v Letenských sadech připravuje MČ Praha 7 ve spolupráci Hlavním městem Prahou a dalšími organizacemi, jako je Národní zemědělské muzeum, Hnutí Brontosaurus, Auto*Mat, Hnutí Duha, MŠ Kouzelná fazolka aj.