Městská část Praha 7 vyzývá Prahu 1, aby přehodnotila chystaný zákaz cyklistů na svém území. Toto omezení výrazně naruší pražskou koncepci cyklodopravy a mnoha lidem zkomplikuje pohyb po centru či cestu do zaměstnání.    

„Hlavní město jen v loňském roce investovalo do rozvoje cyklodopravy 25 milionů korun, projekty za další desítky milionů korun se připravují. Když cyklistům uzavřete centrum, kudy procházejí zásadní trasy Prahou, roky budovaná koncepce se hroutí. Jako velmi problematické také vidím, že na počátku všeho byla politická iniciativa a nikoli požadavky odborníků,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský (PRAHA 7 SOBĚ).

Rada MČ Praha 1 v loňském roce svým usnesením zadala Odboru dopravy Prahy 1 připravit návrh řešení problematiky jízdy kol a koloběžek v pěších zónách možnou časovou regulací. Odbor dopravy Prahy 1 pak koncem minulého roku zveřejnil návrh opatření, které by zakázalo vjezd kol do vybraných ulic Prahy 1 od 10 do 17 hodin.

„Zákaz jízdy na kole v centru jde přímo proti vývoji cyklodopravy v Praze v posledních dvaceti letech. Území Prahy 1 protíná řada zásadních cyklistických tahů navázaných na další trasy, které se postupně budují. Obávám se, že mnoha lidem, kteří v daných oblastech žijí či pracují, bude cestování na kole po Praze znemožněno či velmi zkomplikováno,“ doplnil místostarosta Ondřej Mirovský (Strana zelených).  

Obyvatelé Prahy proti zákazu cyklodopravy v centru již opakovaně protestovali. Probíhá již také druhá petiční akce.

„Pracuji v centru, a proto velmi často jezdím na kole například přes Můstek. Rozumím tomu, že právě Můstek je místo plné turistů, často hodně přeplněné, ale řešit to úplným zákazem ježdění na kole mi přijde nešťastné. Byl bych rád, kdyby město hledalo jiné způsoby, jak lépe skloubit provoz cyklistů a pěších, a ne si usnadňovat práci zákazy,“ vysvětluje cyklista Lukáš Makovský.

Praha 7 požaduje zrušení chystaného omezení, chce, aby se celou záležitostí zabýval také magistrát, který by měl dohlížet na naplňování koncepce rozvoje cyklodopravy v Praze, především pak zajištění návaznosti páteřních cyklistických tras.