archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Na poradnu pro rodiny se mohou obracet rodiče z Prahy 7, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Jejím cílem je rodinám pomáhat s dopady pandemie covidu-19 i s dalšími problémy, které rodiče aktuálně řeší a se kterými potřebují poradit. 

„Současná krize zasáhla mnoho lidí. Často jsou to právě rodiny s dětmi, které se nyní dostávají do obtížných situací, na něž mnozí rodiče dosud nebyli zvyklí. Mnohdy netuší, jak řešit náhlý výpadek příjmů či ztrátu zaměstnání, kam se obrátit při problémech s bydlením nebo když si potřebují vyřídit sociální dávky. Spouštíme proto bezplatnou poradnu, kde budou odborníci rodinám pomáhat s konkrétními situacemi a provedou je systémem podpory a služeb, které lze v krizových případech využít,“ uvedl radní Prahy 7 Jakob Hurrle, který má v gesci sociální a zdravotní oblast.

„Poradna se nebude zaměřovat pouze na ekonomické problémy. Koronavirová krize přinesla spoustu nových témat, jako je nutnost zajistit nepřetržitou péči o dítě, vypořádat se s domácím vzděláváním nebo čelit tlaku a napětí, které současná situace v rodinách vyvolává. Na poradnu se rodiče zároveň mohou s důvěrou obracet i se záležitostmi, které s pandemií nesouvisí, jako jsou problémy s návykovými látkami, domácí násilí, šikana, úmrtí v rodině a jiné zátěžové situace. Osobně mohou nyní rodiče poradnu navštívit na dvou školách, nicméně je určena všem rodičům z Prahy 7. Pokud se potvrdí zájem rodičů, rádi bychom realizovali osobní poradnu v pravidelných intervalech na všech našich školách,“ doplnila radní Prahy 7 pro oblast školství a vzdělávání Hana Šišková.

 

Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám pomůžeme se v tíživé situaci zorientovat – a budeme hledat řešení pro vaši konkrétní rodinnou situaci.

Témata:

  • vzniklé finanční potíže
  • náhlá ztráta zaměstnání
  • krizové životní situace/napětí v rodině
  • obtížné zvládání vzdělávání dítěte doma
  • nepojistné sociální dávky – hmotná nouze, státní sociální podpora
  • bytová nouze / problémy s úhradou nákladů spojených s bydlením
  • dluhová problematika
  • problémy s návykovými látkami
  • úmrtí v rodině
  • jiné zátěžové životní situace (domácí násilí, šikana)

 

Nabízíme také zprostředkování kontaktu na bezplatnou psychologickou pomoc.

Služby poradny jsou určené pro rodiče z Prahy 7 a jsou poskytovány zcela zdarma.