Praha 7 provozuje dům s byty pro seniory na adrese Tusarova 42. V tomto domě Pečovatelské centrum P7 částečně zajišťuje pečovatelskou službu, nicméně zaměstnanci pečovatelského centra zde nejsou po celý den a v domě není zajištěn noční provoz. Vzhledem k velikosti domu a denním potřebám obyvatel by však bylo vhodné, aby v domě fungovala osoba domovníka.

Domovník by měl na starost pravidelnou kontrolu domu minimálně dvakrát denně, dbát na dodržování nočního klidu a čistoty, provádět základní péči o zahradu a zimní údržbu chodníku, pomáhat s běžnou údržbou a drobnými opravami v bytě (seřízení nábytkových dvířek, výměna napájecí baterie atd.). Veškeré povinnosti naleznete zde

Městská část Praha 7 tedy vyhlašuje soutěž o pronájem tzv. domovnického bytu v domě s pečovatelskou službou v ulici Tusarova 42. Pronájem s fyzickou osobou podnikající, případně i nepodnikající, je na dobu určitou do 31. srpna 2025, s možností prodloužení o jeden rok a poté vždy o dva roky, za podmínky plnění speciálních povinností vztahujících se k danému objektu v rozsahu obvyklých domovnických povinností.

Nabídky s veškerými náležitostmi podávejte do 15. července 2024 do 9.00 přes datovou schránku nebo do podatelny radnice MČ Praha 7. Veškeré podrobnosti naleznete zde.