Praha 7 získala ocenění v letošním ročníku soutěže Obec přátelská rodině. Mezi srovnatelně velkými obcemi z celé republiky obsadila sedmá městská část 2. místo. Díky tomu může čerpat dotaci ve výši 1.200.000 korun, kterou využije na rozvoj služeb pro potřebné děti a rodiny.

„Chceme, aby se v Praze 7 žilo dobře všem rodinám, včetně těch, které se neobejdou bez pomoci druhých. Na školách a školkách proto máme fondy solidarity, z nichž se přispívá na výlety a kroužky, obědové konto zase pomáhá dětem, které se nemohou stravovat se svými spolužáky. Pořádáme také tábor pro děti z nízkoprahových klubů či azylového domu a zavedli jsme letní školku, aby rodiče samoživitelé přes prázdniny nepřišli o práci. Pro okamžitou pomoc v nouzi máme zřízený humanitní fond,“ uvedl Jan Čižinský, starosta Prahy 7 a kandidát na primátora za iniciativu PRAHA SOBĚ.

„Jsem rád, že i díky umístění v soutěži můžeme projekty, které zvyšují kvalitu života rodin s dětmi, dále rozvíjet. Chceme se nyní zaměřit na zvýšení dostupnosti volnočasových aktivit, jako jsou různé kroužky či návštěvy kulturních institucí, ale také třeba doučování nebo psychologické poradenství. Tyto služby musí být dostupné pro každého a každý musí vědět, kde je hledat,“ řekl radní Prahy 7 Jakob Hurrle (PRAHA 7 SOBĚ).

Prostředky z dotace chce městská část využít na nastavení systému voucherů na kroužky, doučování a volnočasové aktivity pro děti. Dalším cílem je zvýšení informovanosti o dostupných aktivitách prostřednictvím webového portálu či aplikace, kde budou soustředěny kompletní informace, které mohou rodiny využít. Cílem je zmapování a vytvoření přehledného systému různorodých služeb a aktivit pro děti, rodiny, seniory či pečující, včetně mapové lokalizace, informace o bariérovosti a aktualizovaných údajů o programech a službách, v budoucnu i s možností přímého objednání služby.

Soutěž Obec přátelská rodině a seniorům vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. V loňském roce Praha 7 obsadila 3. místo v druhé dotační oblasti Obec přátelská seniorům.