archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Praha 7 je podle letošního srovnávacího výzkumu Město pro byznys druhou podnikatelsky nejpřívětivější městskou částí v Praze. Nejlépe z celého hlavního města dopadla sedmá městská část v hodnocení komunikace a přístupu veřejné správy.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již jedenáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Mezi pražskými městskými částmi obsadila Praha 7 celkové 2. místo za Prahou 1. Nejlepšího výsledku z celého hlavního města Sedmička dosáhla v části výzkumu zaměřené na přístup veřejné správy. Pozitivně byly hodnoceny především kvalitní webové stránky a včasná a informovaná elektronická komunikace. Do výsledků se kladně promítlo také to, že se v Praze 7 výrazně prosazuje bytová výstavba.

„Ocenění mi udělalo radost. Velké poděkování patří živnostníkům a firmám, které v Praze 7 působí. Chtěl bych také poděkovat všem pracovníkům, kteří přispívají k tomu, že je náš úřad vnímán jako vstřícný a otevřený. Tam, kde je to možné, ubíráme papírování, zjednodušujeme a zrychlujeme úřední řízení. Tam, kde nemůžeme přímo pomoci, se snažíme rychle a ochotně poradit. Lidé to ocení. V průzkumu spokojenosti mezi návštěvníky úřadu dlouhodobě vychází zhruba jeden negativní ohlas na sto pozitivních,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský (PRAHA 7 SOBĚ).

Výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys byly v Praze vyhlášeny ve čtvrtek 7. 3. na krajském setkání Svazu měst a obcí. Pro pracovníky městských úřadů, podnikatele ale i širokou veřejnost je sestavován žebříček nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem v ČR. V rámci výzkumu jsou shrnuty důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR.

Další informace naleznete zde.