archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Praha 7 nakupuje od roku 2016 plyn a elektřinu za výhodnější ceny v aukcích na komoditní burze. V návaznosti na vyhlášení stavu klimatické nouze schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 7 dne 17. 6. 2019 záměr uplatnit u nákupu energií záruky původu z obnovitelných zdrojů.

„Vyhlásili jsme stav klimatické nouze a již jsme začali realizovat konkrétní opatření. Pro naše budovy začneme nakupovat energii z obnovitelných zdrojů. Chceme přispívat ke snižování emisí skleníkových plynů a zbavit se závislosti na trhu s fosilními palivy,“ uvedl místostarosta Prahy 7 Kamil Vavřinec Mareš.   

Energie z obnovitelných zdrojů bude Praha 7 nakupovat pro novou radnici a další budovy ve správě městské části, společnosti 7U s. r. o. a příspěvkových organizací, které poskytují veřejné služby, jako jsou školy a školky, Pečovatelské centrum, Poliklinika Prahy 7, Lékařský dům aj. 

Mezi obnovitelné zdroje energie se počítá především energie větru, slunečního záření, vody či geotermální energie a energie biomasy. Zvyšování podílu využití obnovitelných zdrojů energie napomáhá k ochraně životního prostředí především díky snižování emisí skleníkových plynů
a znečišťujících látek.