archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Městská část Praha 7 varuje před vážnou krizí v sociálních službách. Vláda letos přistoupila k bezprecedentnímu snížení dotací na sociální práci v obcích až
o propastných 80 %. Od příštího roku navíc plánuje financování pomoci seniorům, rodinám s dětmi, lidem s vážným onemocněním a dalším ohroženým skupinám obyvatel zcela zastavit!

„V Praze 7 jsme se zasadili o to, aby lidé v těžkých životních situacích nezůstávali bez pomoci. Staráme se o seniory, dostali jsme rodiny s dětmi z ubytoven, snižujeme dluhy u nájemníků, lidi ohrožené ztrátou domova zaměstnáváme v úklidu, pomáháme nemocným i těm, kteří o ně pečují. Nic z toho by nebylo možné bez každodenního obrovského nasazení sociálních pracovníků, kterých už teď máme výrazně méně, než je potřeba. Rozhodnutí škrtat peníze na jejich práci je odjištěný granát v sociálních službách,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský a zároveň upozornil na to, že se obce dostávají do absurdní situace, kdy jsou nuceny porušovat metodické pokyny vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí.

V Praze 7 je zhruba 800 občanů v péči sociálních pracovníků, městská část má však pouze 4,5 přepočtených úvazků na sociální práci. Na základě metodického doporučení MPSV z roku 2018 by Praha 7 měla mít 13 – 26 sociálních pracovníků.

„Stát přenáší své povinnost na obce, ale zároveň jim nehradí náklady, které při výkonu státní správy vznikají. Další škrty v sociální oblasti znamenají destabilizaci i těch kapacit, které jsou již dnes nedostatečné. Obce přitom zajišťují včasnou sociální pomoc v místech, kde lidé žijí, tedy tam, kde má největší význam. Jakmile lidé skončí na ulici nebo v ústavní péči, návrat do běžného života je mnohem složitější a také se výrazně prodraží,“ řekla Marcela Janečková, předsedkyně Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví v Praze 7.

Sociální pracovníci Prahy 7 pomáhají denně seniorům, nemocným a hendikepovaným, rodinám, dětem a mnoha dalším, kteří se dostali do krizové situace. Poskytují jim pomoc a poradenství, zprostředkovávají pro ně potřebné sociální služby a pomáhají jim řešit celou řadu úkonů, které jsou nad jejich síly.    

„Těch příběhů, které se tu každodenně odehrávají, je celá řada. Nedávno jsme řešili případ paní, která pracovala jako uklízečka a žila na ubytovně. Musela podstoupit amputaci nohy a byla na tom velmi špatně. Naše sociální pracovnice jí pomohla dostat se do domu s pečovatelskou službou, vyřídit příspěvek na bydlení a další finanční pomoc, vypořádat se s dluhy, zajistit pravidelnou zdravotní a psychologickou pomoc a postupně získat zpět soběstačnost a jistotu, že s pomocí to zvládne. Bez takřka každodenní intenzivní sociální práce by tento příběh přijatelný konec určitě neměl,“ přiblížil činnost sociálních pracovníků radní Prahy 7 pro sociální a zdravotní politiku Jakob Hurrle.    

Praha 7 obdržela v roce 2018 dotaci na sociální práci ve výši 2,4 mil.  Kč, letos dotace činí jen 850 tisíc Kč. V příštím roce by od státu nemělo přijít nic. Snižovat se budou také příspěvky na výkon sociálně právní ochrany dětí, a to o polovinu. Vedení Prahy 7 ve spolupráci s hl. m. Prahou intenzivně jedná na úrovni dotčených ministerstev a vlády ČR a snaží se toto likvidační rozhodnutí zvrátit.