archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Chodci i cyklisté mohou konečně cestovat mezi Holešovicemi a Karlínem rychleji a bezpečněji. Štvanická lávka, kterou Praha uvádí do provozu, má přitom řadu architektonických i technologických unikátů. Na 300 metrů dlouhou konstrukci použili mostní specialisté unikátní ultra-vysocehodnotný bílý beton, poslední pole na holešovické straně je pak zvedací, aby odolalo i tisícileté vodě. Lávku navíc doplňují umělecká díla. Výstavba vyšla zhruba na 352 milionů Kč. S otevřením Štvanické lávky zároveň končí provoz přívozu P7, který doposud propojoval oba břehy. 

„Přívoz, který spojoval oba břehy Vltavy, dnes nahrazuje elegantní bílá lávka. Čisté tvary lávky byly navíc obohaceny o pozoruhodné detaily, třeba jako je podsvícené bronzové zábradlí, které ukončují symbolické umělecké prvky zvířat. Lávka bude sloužit zejména pěším a cyklistům. Stavěná je ale tak, aby umožnila i nouzový průjezd záchranné služby. K lepší orientaci poslouží také prototypy nové městské navigace, konkrétně obelisk a směrovka v rámci projektu Čitelná Praha,“ říká Zdeněk Hřib, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy, a dodává: „Děkuji všem, kteří se podíleli na realizaci této unikátní stavby mostní konstrukce, během které se mnohdy narazilo na úplně nové situace, se kterými bylo potřeba se poprat. Namístě je také poděkovat všem institucím za pečlivou koordinaci okolních terénních úprav a dalších probíhajících staveb na obou březích řeky po dobu celé výstavby. Výsledkem je, že máme vše hotové najednou, bez dalšího zbytečného rozkopávání.“

„Štvanická lávka je nepochybně prospěšnou stavbou. Jednak zlepší propojení Karlína s Holešovicemi, mnoha lidem zjednoduší a zpříjemní život, což je vždycky dobře. Navíc je z hlediska použitých přístupů stavbou unikátní a po nedávných zátěžových zkouškách doufám, že je i stavbou bezpečnou. K tomu všemu zapadá také do konceptu města krátkých vzdáleností,“ sděluje primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda. 

„Lávka nespojí jen Holešovice a Karlín, ale zpřístupní také ostrov Štvanice. Společně s lávkou jsme proto vytvořili manuál rozvoje ostrova. Manuál je nyní dopracovaný a některé konkrétní změny bude možné realizovat hned po jeho schválení. Jedná se například o zpřístupnění břehů, na kterých vznikne příjemné sezení u vody. Naší dlouhodobou vizí je Štvanice jako upravená zelená rekreační zóna, kam mohou Pražané přijít trávit volný čas, sportovat nebo za kulturou. Jednotlivé změny máme naplánované na etapy a s možnými variacemi dle dohody s místními aktéry,“ uvádí náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.  

Lávka nově představuje jednoduchou spojnici pro pěší a cyklisty mezi městskými částmi Praha 7 a Praha 8 s tím, že je z lávky právě přímý přístup také na ostrov Štvanice. Tři sta metrů dlouhá konstrukce z bílého ultra-vysocehodnotného betonu s antigraffiti nátěrem je nezvyklá svým zakřivením. Stavět se začala v lednu 2022 a její pochozí šířka je čtyři metry, u rampy na ostrov Štvanice pak tři metry. Most je osvětlen LED pásy ukrytými v madle zábradlí, nebude tedy vznikat zbytečný světelný smog. Zajímavostí je, že zakončení madla na karlínské straně je v podobě koní, na té holešovické zase v podobě býků, ostrov Štvanici pak zdobí zajíci. 

Mezi Karlínem a Štvanicí lávka překlenuje koryto Vltavy o šířce 38 metrů a mezi Štvanicí a Holešovicemi šířka koryta činí dokonce 149 metrů. Poslední pole mostu u holešovické strany je možné zvednout tak, aby odolalo i průtoku tisícileté vody. Stavba má také drobné spáry, kterými bude odtékat dešťová voda.

zdroj Petr Tej


„Největší výzvou je na Štvanické lávce kombinace unikátních technologií – zatím nikde v Evropě nebyl použit ultra-vysocehodnotný beton na tak velké stavbě, navíc v bílé barvě. Jedinečný je i systém zdvihu posledního pole jako ochranou před povodněmi. Jsme velmi rádi, že jsme mohli Praze předat kvalitní most světových parametrů,“ připojuje se prezident Skanska Central Europe Michal Jurka.

Lávka je osazena sochou Řeka od Jana Hendrycha, kterou financovala Galerie hl. m. Prahy (GHMP) a tato městská instituce ji také bude mít ve správě. „Galerie hlavního města Prahy se s radostí připojila k realizaci lávky nákupem a instalací nového uměleckého díla do veřejného prostoru. Socha ženy s názvem Řeka od Jana Hendrycha může být zosobněním ostrova, stejně jako duší nového mostu. Představení nové plastiky veřejnosti za účasti autorů díla i architektury proběhne začátkem září,“  prohlašuje vedoucí správy veřejné plastiky GHMP Marie Foltýnová.

„Štvanická lávka se v plánech objevuje více než 120 let. Aby se opravdu stala skutečností, postupovali jsme popořadě. Nejprve jsme ve vypůjčené pramici ve volební kampani v roce 2014 vyzkoušeli převoz lidí mezi Holešovickou tržnicí a Štvanicí. Po vyhraných volbách jsme začali pracovat na zajištění přívozu, který Praha 7 financovala napůl s magistrátem. Tehdy byla Praha 8 totiž ještě k přívozu skeptická a finančně se neúčastnila. Přívoz se rychle stal druhým nejvytíženějším v Praze a potvrdil všem, že Štvanickou lávku je důležité postavit. Nejen občané Prahy 7 s nově otevřenou lávkou získávají rychlé spojení mezi Holešovicemi a Karlínem, ale navíc i příjemný přístup do zeleně na Štvanici,“ uvádí starosta městské části Praha 7 Jan Čižinský. 

„Spojení s ostrovem Štvanice a dál do Holešovic vnímám jako jednoznačně pozitivní. Na tomto projektu se ukázalo, jak je důležitá kontinuita. Projekt byl odstartován již v předminulém volebním období, přežil úspěšně dvoje volby a dnes už máme hotovou novou moderní lávku, která je uzpůsobena i pro situaci, kdy by se zvedla hladina Vltavy. Ať našim občanům dobře slouží další desítky let,“ připojuje se starosta městské části Praha 8 Ondřej Gros.  

zdroj Petr Tej

Počínaje dnešním dnem funguje lávka v režimu předčasného užívání, tedy stavba je způsobilá a bezpečná k běžnému provozu veřejnosti. Jediným omezením do doby kolaudace je konání organizovaných akcí, jako je například koncert, pochod nebo běžecký závod. Do doby kolaudace bude také na holešovickém břehu ponechána pomocná konstrukce pro zdvih lávky při povodni. Po kolaudaci převezeme lávku do své správy Technická správa komunikací hl. m. Prahy.

Aktuálně budou ještě pokračovat některé dílčí práce potřebné pro kolaudaci, kterou hlavní město předpokládá na konci letošního srpna. Konkrétně se jedná o dokončení terénních úprav, především se jedná o úpravy břehových opevnění podle požadavků Povodí Vltavy, a dále o instalaci tlumičů kmitů naladěných podle výpočtu a dynamické zatěžovací zkoušky.

„Pěší propojení Holešovic a Karlína je skvělou zprávou nejen pro obyvatele těchto dvou čtvrtí, ale všech, kteří si chtějí pohodlně zkrátit cestu přes Vltavu. Jsme velmi rádi, že jsme se mohli na projektu podílet od prvotních nápadů a šli cestou kvality prostřednictvím architektonické soutěže. Ostrov Štvanice se navíc díky lávce stane ještě přístupnějším místem pro relaxaci všech obyvatel i návštěvníků Prahy,“ vysvětluje ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy Ondřej Boháč.

„Naším cílem bylo, aby lávka působila jako přirozená křivka, která se vine prostorem. Zároveň jsme nechtěli, aby šla příliš do výšky. Navrhnout tuto stavbu bylo náročné konstrukčně i staticky, kvůli plynulosti provozu jsme však nechtěli mít žádné schodiště, žádné jiné napojení, pouze rampu,“ shoduje se kolektiv autorů nové lávky. 

Výstavba lávky, jejímž investorem je hlavní město, vyšla celkem na 352 milionů Kč. Autory její podoby jsou Petr Tej, Marek Blank, Jan Mourek a Vít Najvárek, realizaci provedla společnost Skanska, a. s. Autory soch a ornamentů jsou Aleš Hvízdal a Jan Hendrych. 

Současně s otevřením nové Štvanické lávky testuje Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID) ve spolupráci s dalšími městskými organizacemi v rámci projektu Čitelná Praha prototypy nových prvků pěší navigace, konkrétně obelisk a směrovku, které budou základním kamenem navigace pro pěší pohyb po Praze a nahradí stávající nevyhovující značení pomocí hnědých turistických směrovek. Hlavní novinkou je použití map bližšího i širokého okolí, které jsou vždy natočeny z pohledu diváka. Prototypy obelisku a směrovky jsou umístěny na severním předpolí Štvanické lávky poblíž tramvajových zastávek Holešovická tržnice. 

S ohledem na aktuální zprovoznění lávky zároveň skončil poslední plavbou v pátek 28. července přesně v 15.00 hodin provoz přívozu P7, který zajišťoval spojení mezi holešovickým a karlínským břehem. Přívoz fungoval od 7. srpna 2015, tedy necelých osm let. Za tu dobu přepravil téměř 690 000 cestujících, což znamenalo průměrně za den 377 osob.