archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí 7. listopadu 2022 od 17.00 hodin v zasedacím sálu v 1. PP  budovy Úřadu MČ Praha 7, U Průhonu 1338/38, Praha.

Přenos zasedání můžete sledovat ZDE

Materiály ke stažení jsou k dispozici pod evidenčními čísly u názvů jednotlivých bodů. 

Program ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 

1.  Zahájení

2.  Složení slibu zvolených členů Zastupitelstva MČ Praha 7

3.  Schválení programu

4.  Volba společného návrhového a volebního výboru

5.  NÁVRH k Volebnímu řádu Zastupitelstva MČ Praha 7 pro volbu členů Rady MČ Praha 7 – č. 2196

6.  NÁVRH na stanovení počtu členů Rady MČ Praha 7, počtu předsedů Výborů Zastupitelstva MČ Praha 7 a funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva MČ Praha 7 uvolněni pro volební období 2022–2026 – č. 2197

7.  NÁVRH k volbě starosty, místostarostů a dalších členů Rady MČ Praha 7 pro volební období 2022–2026 – č. 2198

8.  NÁVRH ke zřízení Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 a k volbě předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 pro volební období 2022–2026 – č. 2199

9.  NÁVRH ke zřízení Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 a k volbě  předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 pro volební období 2022–2026 – č. 2200

10. NÁVRH ke zřízení Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 a volbu předsedy Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 pro volební období 2022–2026 – č. 2201

11. NÁVRH k Jednacímu řádu Výborů Zastupitelstva MČ Praha 7 s účinností od  7. 11. 2022 – č. 2204

12. NÁVRH k pověření členů Zastupitelstva MČ Praha 7 k podpisu listin pro volební období 2022–2026 dle § 43 odst. 1 zák. č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, v platném znění – č. 2203

13. NÁVRH k pověření členů Zastupitelstva MČ Praha 7 oddáváním pro volební období 2022–2026  dle § 11a odst. 1 písm. a) zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění – č. 2202

14. NÁVRH na stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha 7 pro volební období 2022–2026 – č. 2205

15. NÁVRH k Etickému kodexu člena Zastupitelstva MČ Praha 7 – č. 2206

16. Závěr

Dle ust. § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, Vám bylo vystaveno „osvědčení o zvolení“, které vám bude předáno na začátku zasedání ustavujícího Zastupitelstva MČ Praha 7.

Mgr. Jan Čižinský
Starosta městské části Praha 7

Materiály k ustavujícímu zasedání Z MČ Praha 7