archivní článek, informace již nemusí být aktuální

8. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí dne 4. listopadu 2019 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti č. 227 Úřadu městské části, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7. Online přenos naleznete zde.

Materiály ke stažení jsou k dispozici pod evidenčními čísly u názvů jednotlivých bodů. 

Program 8. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2

1.  Zahájení – schválení programu

2.  Volba návrhového výboru

3.  NÁVRH na volbu člena Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví pro volební období 2018 – 2022 – č. 1409

4.  NÁVRH na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 7 – č. 1365

5.  NÁVRH na poskytnutí věcného daru strážníkům Obvodního ředitelství Městské policie Praha 7 – č. 1439

6.  NÁVRH na udílení čestných občanství a cen MČ Praha 7 – č. 1436

7.  NÁVRH na vstup MČ Praha 7 do Sdružení energetických manažerů měst a obcí – č. 1434

8.  NÁVRH stanoviska MČ Praha 7 k návrhu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy podaný navrhovatelem P. M. Properties, s.r.o. na pozemcích parc. č. 1772/1, 1773/1, 1773/2, 1773/3, 1774, k.ú. Bubeneč, které jsou součástí parku Královská obora – č. 1435

9.  NÁVRH na poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální a zdravotní dle žádosti podané v měsíci září 2019 – č. 1402

10. INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem  MČ Praha 7 v období mezi 7. a 8.  zasedáním  Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č. 1432

11. INFORMACE o postupu výstavby nové radnice MČ Prahy 7 (bude k dispozici po posledním kontrolním dnu 29.10.2019 z důvodu aktuálnosti) – č. 1442

12. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v  období mezi 7. a 8. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č. 1437

13. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 7. a 8. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č. 1438

14. INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 7. a 8. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č. 1440

15. Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0109/19- z jednání č. 7 ze dne 07.10.2019 k projektu „Komplexní přístup k řešení bezdomovectví a sociálního vyloučení v Praze 7 v roce 2020“ a podání žádosti o dotaci hl. m. Prahy na realizaci projektu – č. 1441

16. Dopisy, adresované Z MČ P7

17. Různé

18. Závěr       

 

Mgr. Jan Čižinský
starosta městské části Praha 7

 

Materiály k 8. řádnému zasedání Z MČ Praha 7