archivní článek, informace již nemusí být aktuální

7. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí dne 18. října 2021 od 17:00 hodin. Online přenos naleznete ZDE.

Materiály ke stažení budou k dispozici pod evidenčními čísly u názvů jednotlivých bodů. 

Program 7. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2 

1.  Zahájení – schválení programu

2.  NÁVRH k bezúplatnému převodu hmotného majetku Poliklinice Praha 7, Františka Křížka 22, Praha 7 na základě návrhu Likvidační komise Rady MČ Praha 7 – č. 1944

3.  NÁVRH k založení Společenství vlastníků Plynární 798/39, v návaznosti na zrealizované zrušení spoluvlastnictví k domu a rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám – č. 1920

4.  NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1. pololetí roku 2021 v rámci hospodářské činnosti – úseku zdaňované činnosti – č. 1921

5.  NÁVRH k připomínkám MČ Praha 7 k Aktualizaci č. 11 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy ve veřejném projednání v souladu s ustanovením § 39 a § 42 zákona č. 183/2006 Sb. – č. 1940

6.  NÁVRH k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi MČ Praha 7 a organizací Česká asociace streetwork, o.p.s., IČO: 02032929 – č. 1942

7.  NÁVRH k darovací smlouvě a smlouvě o podmínkách provozování automobilu v rámci projektu „Taxík Maxík“ mezi MČ Praha 7 a Nadací charty 77, IČO: 00417904 – č. 1946

8.  INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7  Zastupitelstvem  MČ Praha 7 v období mezi 6. a 7. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2021 – č. 1941

9.  INFORMACE k přípravné verzi Strategie 2030 Prahy 7, která navazuje na Strategický plán rozvoje Městské části Praha 7 pro období 2016-2022 – č. 1943

10. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 6. a 7 zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2021 – č. 1945 

11. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 6. a 7. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2021 – č. 1948

12. INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 6. a 7. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2021 – č. 1947

13. Dopisy, adresované Z MČ P7

14. Různé

15. Závěr                 

Mgr. Jan Čižinský
starosta městské části Praha 7

Materiály k 7. řádnému zasedání Z MČ Praha 7