archivní článek, informace již nemusí být aktuální

7. řádné jednání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí 16. října 2023 od 17.00 hodin.

Přenos jednání můžete sledovat ZDE

Materiály k 7. řádnému jednání Zastupitelstva MČ Praha 7 najdete ZDE.

Program 7. řádného jednání Zastupitelstva MČ Praha 7 

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2 

1.  Zahájení, volba návrhového a volebního výboru

2.  Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 7

3.  NÁVRH ke snížení počtu funkcí s účinností od 01. 11. 2023, pro které budou členové Zastupitelstva MČ Praha 7 uvolněni pro volební období 2022 – 2026

4.  NÁVRH k Memorandu o spolupráci hlavního města Prahy a MČ Praha 7 při zajištění nestavební údržby pozemních komunikací na území hl. m. Prahy

5.  NÁVRH na pořízení změny Územního plánu hl. m. Prahy zkráceným postupem pro soubor pozemků v k. ú. Holešovice umístěných v severozápadní části areálu TJ Lokomotiva Praha při ulici U Městských domů“

6.  NÁVRH k zařazení nové investiční akce s názvem pořízení herních a sportovních prvků do upraveného rozpočtu výdajů MČ Praha 7 v rozpočtovém roce 2023 – v celkovém objemu finančních prostředků 45 072,50 Kč (rozpočtově 45,10 tis. Kč

7.  NÁVRH k poskytnutí individuálních dotací v oblasti sociální a zdravotní dle žádostí podaných v červnu 2023

8.  INFORMACE o stavu rozvoje VRÚ Bubny – Zátor

9.  INFORMACE o čerpání finančních prostředků z Humanitního fondu v 1. pololetí 2023

10. INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem  MČ Praha 7 v období mezi 6. a 7. zasedáním Zastupitelstva v roce 2023

11. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 období mezi 6. a 7. zasedáním Zastupitelstva MČ P7 v roce 2023

12. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 6. a 7. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023

13. INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 6. a 7. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023

14. Dopisy, adresované Z MČ P7

15. Různé

16. Závěr

Mgr. Jan Čižinský
Starosta městské části Praha 7