archivní článek, informace již nemusí být aktuální

6. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí dne 9. září 2019 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti č. 227 Úřadu městské části, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7. Online přenos naleznete zde.

Materiály ke stažení jsou k dispozici pod evidenčními čísly u názvů jednotlivých bodů. 

Program 6. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2

1.  Zahájení – schválení programu

2. Volba návrhového výboru

3. NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1. pololetí 2019 – hlavní činnost – č. 1364

4. NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1. pololetí roku 2019 v rámci hospodářské činnosti – úseku zdaňované činnosti – č. 1372

5. NÁVRH rozpočtového opatření měsíce září 2019 (RO 88/2019) v celkovém objemu 3 250 000,- Kč (rozpočtově 3 250,0 tis. Kč) – úprava rozpočtu ORJ 809, OMA – zařazení nové investiční akce „Rekonstrukce fasády – Letenský zámeček“ do upraveného rozpočtu MČ Praha 7 (hlavní činnost) s označením ORG 558019. – č. 1371

6. NÁVRH na poskytnutí věcného daru a výpůjčky složkám integrovaného záchranného systému – č. 1361

7. NÁVRH na poskytnutí finančního daru a uzavření darovací smlouvy mezi MČ Praha 7 a společností Památník Šoa Praha o.p.s., IČO: 242 72 914 ve prospěch vzniku zapsaného ústavu s názvem „Památník ticha, z.ú.“, který má do budoucna spravovat a programově zajišťovat místo paměti na nádraží Bubny připomínající památku holokaustu na území MČ Praha 7 – č. 1375

8. NÁVRH Memoranda o spolupráci při řešení bytové nouze na území hlavního města Prahy mezi hlavním městem Prahou a MČ Praha 1, MČ Praha 3, MČ Praha 10, MČ Praha 22, a MČ Praha 7 – č. 1362

9. NÁVRH na opětovné vyjádření MČ Praha 7 z titulu spoluvlastníka domu U Studánky 10/587 k dalšímu návrhu druhého spoluvlastníka na odkoupení podílu MČ Praha 7, učiněnému dne 24.07.2019 – č. 1367

10. NÁVRH na poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury dle žádostí podaných v měsících červenec-srpen 2019 – č. 1360

11. INFORMACE o postupu výstavby nové radnice MČ Prahy 7 (bude k dispozici po posledním kontrolním dnu 03.09.2019 z důvodu aktuálnosti) – č. 1378

12. INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 v období mezi 5. a 6.  zasedáním  Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č. 1368

13. INFORMACE o plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem MČ Praha 7 – č. 1369

14. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v  období mezi 5. a 6. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č. 1374

15. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 5. a 6. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č. 1373

16. INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 5. a 6. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č. 1377

17. Dopisy, adresované Z MČ P7

18. NÁVRH na uzavření Smlouvy o spolupráci a o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – osobní služebnosti se společností HOLEŠOVICE OFFICE CENTER s.r.o., IČO: 01798502, se sídlem Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7 – Holešovice – č. 1370

19. Různé

20. Závěr            

 

Mgr. Jan Čižinský
starosta městské části Praha 7

 

Materiály k 6. řádnému zasedání Z MČ Praha 7