archivní článek, informace již nemusí být aktuální

6. řádné jednání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí 4. září 2023 od 17.00 hodin.

Přenos jednání můžete sledovat ZDE

Materiály k 6. řádnému jednání Zastupitelstva MČ Praha 7 najdete ZDE.

Program 6. řádného jednání Zastupitelstva MČ Praha 7 

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2 

1.  Zahájení, volba návrhového a volebního výboru

2.  Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 7

3.  NÁVRH k rezignaci na funkci přísedící Obvodního soudu pro Prahu 7

4.  NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1. pololetí 2023 – hlavní činnost

5.  NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1.pololetí roku 2023 v rámci hospodářské činnosti – úseku zdaňované činnosti

6.  NÁVRH k zařazení nové investiční akce (SŽ – nové gabionové oplocení LMŠ Umělecká) – do upraveného rozpočtu ORJ 0809, OMA pro rok 2023 v celkovém objemu finančních prostředků 484 000,- Kč (rozpočtově 484,0 tis. Kč) a to včetně realizace příslušného rozpočtového opatření v měsíci září 2023

7.  NÁVRH k úplatnému nabytí nemovitostí Ortenovo náměstí 36/1524, včetně souvisejících pozemků, do svěřené správy MČ Praha 7“

8.  NÁVRH k poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu dle žádostí podaných v květnu-červenci 2023

9.  INFORMACE o stavu rozvoje VRÚ Bubny –  Zátory

10. INFORMACE o projednání rozboru hospodaření společnosti 7U s.r.o. za 1. pololetí 2023 Radou MČ Praha 7 v působnosti valné hromady společnosti

11. INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem  MČ Praha 7 v období mezi 5. a 6. jednáním Zastupitelstva v roce 2023

12. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 období mezi 5. a 6. jednáním Zastupitelstva MČ P7 v roce 2023

13. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 5. a 6. jednáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023

14. INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 5. a 6. jednáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023

15. Dopisy, adresované Z MČ P7

16. Různé

17. Závěr

Mgr. Jan Čižinský
starosta městské části Praha 7