6. mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí dne 23. července 2018 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti č. 227 Úřadu městské části, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7. Online přenos naleznete zde.

Program 6. mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7

 

1.       Zahájení – schválení programu

 

2.       Volba návrhového výboru

 

3.       Připomínky MČ Praha 7 k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy Metropolitnímu plánu) ve fázi společného jednání dle § 50 zákona č. 183/2006 Sb.

 

 4.      NÁVRH na realizaci rozpočtového opatření měsíce července 2018 (RO 87/2018) v celkovém objemu 236 000,- Kč (rozpočtově 236,0 tis. Kč) – úprava rozpočtu ORJ 913 OIT – přesun z běžných do kapitálových výdajů – nová investiční akce – na zajištění prodloužení licence SOPHOS SF 310 FullGuard na 2 roky.

 

5.      NÁVRH na uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 7, společností Holešovický Trojúhelník a.s. a společností HOLEŠOVICE OFFICE CENTER s.r.o., po zveřejněném záměru

 

6.      Různé

 

7.      Závěr

 

Mgr. Jan Čižinský
starosta městské části Praha 7     

návrhy ke stažení

 

Připomínky k Metropolitnímu plánu