archivní článek, informace již nemusí být aktuální

6. mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí dne 23. července 2018 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti č. 227 Úřadu městské části, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7. Online přenos naleznete zde.

Program 6. mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7

 

1. Zahájení – schválení programu

2. Volba návrhového výboru

3. Připomínky MČ Praha 7 k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy Metropolitnímu plánu) ve fázi společného jednání dle § 50 zákona č. 183/2006 Sb.

4. NÁVRH na realizaci rozpočtového opatření měsíce července 2018 (RO 87/2018) v celkovém objemu 236 000,- Kč (rozpočtově 236,0 tis. Kč) – úprava rozpočtu ORJ 913 OIT – přesun z běžných do kapitálových výdajů – nová investiční akce – na zajištění prodloužení licence SOPHOS SF 310 FullGuard na 2 roky.

5. NÁVRH na uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 7, společností Holešovický Trojúhelník a.s. a společností HOLEŠOVICE OFFICE CENTER s.r.o., po zveřejněném záměru

6. Různé

7. Závěr

 

Mgr. Jan Čižinský
starosta městské části Praha 7     

návrhy ke stažení

 

Připomínky k Metropolitnímu plánu