archivní článek, informace již nemusí být aktuální

5. řádné jednání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí 26. června 2023 od 17.00 hodin.

Přenos jednání můžete sledovat ZDE

Materiály k 5. řádnému zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 najdete ZDE.

Program 5. řádného jednání Zastupitelstva MČ Praha 7 

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2 

1.  Zahájení, volba návrhového a volebního výboru

2.  Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 7

3.  NÁVRH k poskytnutí věcného daru složkám integrovaného záchranného systému

4.  NÁVRH k poskytnutí finančních prostředků na motivační odměny zaměstnanců hl. m. Prahy zařazených do orgánů Městské policie hl. m. Prahy, Obvodního ředitelství Praha 7, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace

5.  NÁVRH k částečné revokaci usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0039/18-Z ze zasedání č. 3 ze dne 16.04.2018 k Návrhu na schválení Zásad finanční spoluúčasti investora na rozvoji MČ Praha 7 a textu vzorové smlouvy o spolupráci (aktualizace Zásad finanční spoluúčasti investora)

6.  NÁVRH k vyhodnocení akčního plánu za rok 2022

7.  NÁVRH k závěrečnému účtu a účetní závěrce MČ Praha 7 za rok 2022

8.  NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1. čtvrtletí 2023 – hlavní činnost

9.  NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1. čtvrtletí roku 2023 v rámci hospodářské činnosti – úseku zdaňované činnosti

10. NÁVRH ke kupní smlouvě pro odkup stavby garáže stojící na pozemku parc. č. 301/2, v k.ú. Holešovice, do vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená správa nemovitostí MČ Praha 7

11. NÁVRH ke svěření a případnému odejmutí vymezených částí pozemků v Letenských sadech, v katastrálním území Holešovice, obec Praha, do (ze) svěřené správy nemovitostí Městské části Praha 7

12. NÁVRH k poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury dle žádostí podaných v dubnu – květnu  2023

13. NÁVRH k poskytnutí dotací v rámci dotačního řízení MČ Praha 7 v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2023

14. INFORMACE o stavu rozvoje VRÚ Bubny –  Zátory

15. INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem  MČ Praha 7 v období mezi 4. a 5. zasedáním Zastupitelstva v roce 2023

16. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 období mezi 4. a 5. zasedáním Zastupitelstva MČ P7 v roce 2023

17. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 4. a 5. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023

18. INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 4. a 5. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023

19. Dopisy, adresované Z MČ P7

20. Různé

21. Závěr

Mgr. Jan Čižinský
Starosta městské části Praha 7