archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Páté řádné jednání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí 20. května 2024 od 17.00 hodin.

Přenos jednání můžete sledovat ZDE

Materiály k 5. řádnému jednání Zastupitelstva MČ Praha 7 najdete ZDE.

Program 5. řádného jednání Zastupitelstva MČ Praha 7 

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18. hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2

1.  Zahájení, volba návrhového a volebního výboru

2.  Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 7

3.  NÁVRH k hlasování o parkování konaného ve dnech 7. a 8. června 2024

4.  NÁVRH k protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u MČ Praha 7 Odborem kontrolních činností, oddělením právních činností a vnitřní kontroly Magistrátu hl. m. Prahy

5.  NÁVRH ke smlouvě o poskytnutí dotace mezi MČ Praha 7 a organizací Česká asociace streetwork, o.p.s., IČO: 02032929

6.  INFORMACE o plnění přijatých opatření v souvislosti s vyhlášením klimatické nouze

7.  INFORMACE o stavu rozvoje VRÚ Bubny – Zátory

8.  INFORMACE  ke sporu vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn.: 15 C 228/2017

9.  INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem  MČ Praha 7 v období mezi 4. a 5. jednáním Zastupitelstva v roce 2024

10. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 4. a 5. jednáním Zastupitelstva v roce 2024

11. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 4. a 5. jednáním Zastupitelstva v roce 2024

12. INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 4. a 5. jednáním Zastupitelstva v roce 2024

13. Dopisy, adresované Z MČ P7

14. Různé – dotazy členů Zastupitelstva MČ Praha 7

15.  Závěr

Mgr. Jan Čižinský
Starosta městské části Praha 7

Ve výjimečných případech, kdy mimořádné okolnosti brání členu Zastupitelstva fyzické účasti na jednání Zastupitelstva, bude účast umožněna prostřednictvím prostředku dálkové komunikace. Tuto skutečnost je nutné sdělit s odůvodněním písemně na e-mail FreundV@Praha7.cz, a to minimálně 3 dny před jednáním Zastupitelstva.