archivní článek, informace již nemusí být aktuální

4. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí dne 22. června 2020 od 17:00 hodin.

Online přenos naleznete zde.

Materiály ke stažení jsou k dispozici pod evidenčními čísly u názvů jednotlivých bodů. 

Program 4. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2

1.  Zahájení – schválení programu

2.  Volba návrhového výboru

3.  NÁVRH vyhodnocení akčního plánu pro rok 2019 – č. 1579

4.  NÁVRH k závěrečnému účtu MČ Praha 7 za rok 2019 – č. 1577

5.  NÁVRH rozpočtového opatření měsíce června 2020 (RO 69/2020) v celkovém objemu 475 003,- Kč (rozpočtově 475,1 tis. Kč) – úprava rozpočtu MČ Praha 7, ORJ 0809 (OMA) – posílení rozpočtu investičních výdajů – za účelem úhrady technického zhodnocení bytové jednotky 241/17 bývalému nájemci – č. 1584

6.  NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1. čtvrtletí 2020 – hlavní činnost – č. 1585

7.  NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1. čtvrtletí roku 2020 v rámci hospodářské činnosti – úseku zdaňované činnosti – č. 1588

8.  NÁVRH na převod pozemku parc. č. 768/1, v k.ú. Holešovice, Společenství vlastníků jednotek domu Osadní 1476/43, Praha 7, IČO 241 50 797, který tvoří s domem funkční celek – č. 1583

9.  NÁVRH na předčasné zrušení zapsaného předkupního práva na dobu určitou ve prospěch MČ Praha 7 u nemovitých věcí, u kterých v tomto roce dojde k předčasné úhradě zbývající části sjednané kupní ceny, v souvislosti s ekonomickou situací způsobenou pandemií COVID-19 – č. 1582

10. NÁVRH na opětovné zřízení úplatného práva stavby ve prospěch Akademie výtvarných umění v Praze, IČO: 60461446, k nemovitým věcem na adrese Jana Zajíce 27a/1110 (výtvarné ateliéry), Praha 7, za účelem provedení celkové rekonstrukce a modernizace objektu, v souvislosti s konečným souhlasným stanoviskem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – č. 1581

11. NÁVRH na poskytnutí dotací v rámci dotačního řízení MČ Praha 7 v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2020 – č. 1549

12. INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem  MČ Praha 7 v období mezi 3. a 4. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2020 – č. 1578

13. INFORMACE o skončení likvidace Bytového družstva v Praze 7, státního podniku v likvidaci, IČ: 00063720 – č. 1587

14. INFORMACE o přípravě stavby lávky na Štvanici a o průběhu stavby Trojské lávky – č. 1591

15. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období  mezi a 3. a 4. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2020 – č. 1576

16. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi v období mezi a 3. a 4. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2020 – č. 1586

17. INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi  3. a 4. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2020 – č. 1589

18. Návrh Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 7 s účinností od 22.06.2020 – č. 1592

19. Návrh Dodatku č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy, Praha 7, Nad Štolou 6 – č. 1593

20. Návrh k zajištění realizace rekonstrukcí pozemních komunikací a chodníků ve vlastnictví hl. m. Prahy, prostřednictvím TSK, a.s. – na území MČ Praha 7 – včetně převodu finančních prostředků mezi MČ Praha 7 a hl. m. Prahou a provedení příslušného rozpočtového opatření – č. 1590

21. Dopisy, adresované Z MČ P7

22. Různé

23. Závěr

 

Mgr. Jan Čižinský
starosta městské části Praha 7     

 

Materiály k 4. řádnému zasedání Z MČ Praha 7