archivní článek, informace již nemusí být aktuální

4. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí dne 13. května 2019 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti č. 227 Úřadu městské části, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7. Online přenos naleznete zde.

Materiály ke stažení jsou k dispozici pod evidenčními čísly u názvů jednotlivých bodů. 

Program 4. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2
     

1.  Zahájení – schválení programu

2.  Volba návrhového výboru

3.  NÁVRH na vyhodnocení akčního plánu za rok 2018 – č. 1287

4.  NÁVRH na volbu přísedící Obvodního soudu pro Prahu 7 – č. 1284

5.  NÁVRH na volbu tajemnice Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 pro volební období 2018 – 2022 – č. 1286

6.  NÁVRH na vyjádření MČ Praha 7 z titulu spoluvlastníka domu U Studánky 10/587 k nově učiněnému návrhu druhého spoluvlastníka na odkoupení podílu MČ Praha 7 – č. 1285

7.  NÁVRH na řešení žádosti občana MČ Praha 7 na uzavření splátkového kalendáře doručené MČ Praha 7 – č. 1281

8.  INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 v období mezi 3. a 4. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č. 1280

9.  INFORMACE o plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem MČ Praha 7 – č. 1282

10. INFORMACE o postupu výstavby nové radnice MČ Prahy 7 (bude k dispozici po posledním kontrolním dnu 07. 05. 2019 z důvodu aktuálnosti) – č. 1291

11. INFORMACE o projednání rozboru hospodaření a účetní závěrky společnosti 7U s.r.o. za rok 2018 Radou MČ Praha 7 v působnosti valné hromady společnosti – č. 1283

12. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v  období mezi 3. a 4. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č. 1288

13. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 3. a 4. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č. 1289

14. INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 3. a 4. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č. 1290

15. Dopisy, adresované Z MČ P7

16. Návrh rozpočtového opatření měsíce května 2019 (RO 39/2019) v celkovém objemu 300 000,- Kč (rozpočtově 300,0 tis. Kč) – v návaznosti na realizaci nákupu a úpravymaringotek pro provoz „Lesní mateřské školky“ – č. 1292

17. Návrh předběžného souhlasu s provedením akce – ul. Sochařská v úseku ul. Veletržní – ul. U Studánky a v úseku ul. U Studánky – ul. U Akademie, chodníkový program – č. 1293

18. Různé

19. Závěr                

 

Mgr. Jan Čižinský
starosta městské části Praha 7    

 

Materiály k 4. řádnému zasedání Z MČ Praha 7