archivní článek, informace již nemusí být aktuální

4. řádné jednání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí 29. května 2023 od 17.00 hodin.

Přenos jednání můžete sledovat ZDE

Materiály k 4. řádnému zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 najdete ZDE.

Program 4. řádného jednání Zastupitelstva MČ Praha 7 

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2 

1.  Zahájení – schválení programu

2.  Volba návrhového a volebního výboru Z MČ P7

3.  NÁVRH k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 7

4.  NÁVRH k bezúplatnému převodu hmotného majetku MČ Praha 7 do majetku příspěvkové organizace Fakultní základní školy PedF UK a Mateřské školy U Studánky na základě návrhu Likvidační komise Rady MČ Praha 7

5.  NÁVRH ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací v návaznosti na záměr vybudování nové přístupové cesty (dlážděného chodníku) k objektu Dukelských hrdinů 848/17 přes pozemek MČ Praha 7 parc. č. 2074/1, v k.ú. Holešovice, park mezi ulicemi Dukelských hrdinů / Skalecká / Kostelní

6.  NÁVRH k darovací smlouvě mezi MČ Praha 7 a Bratrskou školou – církevní základní školou, se sídlem Rajská 300/3, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČO: 48546119, na finanční dar ve výši 229 000 Kč na zabezpečení vzdělávání pro 55 dětí s trvalým pobytem v Praze 7 ve školním roce 2022/2023

7.  INFORMACE o stavu rozvoje VRÚ Bubny – Zátory 

8.  INFORMACE k výsledkům hospodaření a účetní závěrce společnosti 7U s.r.o. za rok 2022, včetně rozdělení zisku a záměru nákupu nového valníku

9.  INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem  MČ Praha 7 v období mezi 3. a 4. jednáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023

10. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 3. a 4. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023

11. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 3. a 4. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023

12. INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 3. a 4. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023

13. Dopisy, adresované Z MČ P7

14. Různé

15. Závěr       

Mgr. Jan Čižinský
starosta městské části Praha 7