Čtvrté řádné jednání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí 22. dubna 2024 od 17.00 hodin.

Přenos jednání můžete sledovat ZDE

Materiály k 4. řádnému jednání Zastupitelstva MČ Praha 7 najdete ZDE.

Program 4. řádného jednání Zastupitelstva MČ Praha 7 

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18. hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2

1.  Zahájení, volba návrhového a volebního výboru

2.  Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 7

3.  NÁVRH k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 7

4.  NÁVRH k revokaci usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0083/23-Z ze dne 16.10.2023 k Memorandu o spolupráci hlavního města Prahy a MČ Praha 7 při zajištění nestavební údržby pozemních komunikací na území hl. m. Prahy

5.  NÁVRH k poskytnutí finančních prostředků TSK hl. m. Prahy , a.s. prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy na zajištění spolufinancování obnovy veřejných prostranství z rozpočtu MČ Praha 7

6.  NÁVRH ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem mezi MČ Praha 7 a organizací Česká asociace streetwork, o.p.s., IČO: 02032929 v rámci projektu „Komplexní přístup k řešení bezdomovectví a sociálního vyloučení v Praze 7 v roce 2024“

7.  NÁVRH ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem mezi MČ Praha 7 a společností 7U s.r.o., IČO: 26418274 v rámci projektu „Komplexní přístup k řešení bezdomovectví a sociálního vyloučení v Praze 7 v roce 2024“

8.  INFORMACE o stavu rozvoje VRÚ Bubny – Zátory

9.  INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem  MČ Praha 7 v období mezi 3. a 4. jednáním Zastupitelstva v roce 2024

10. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 3. a 4. jednáním Zastupitelstva v roce 2024

11. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 3. a 4. jednáním Zastupitelstva v roce 2024

12. INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 3. a 4. jednáním Zastupitelstva v roce 2024

13. Dopisy, adresované Z MČ P7

14. Různé

15. Závěr

Mgr. Jan Čižinský
Starosta městské části Praha 7

Ve výjimečných případech, kdy mimořádné okolnosti brání členu Zastupitelstva fyzické účasti na jednání Zastupitelstva, bude účast umožněna prostřednictvím prostředku dálkové komunikace. Tuto skutečnost je nutné sdělit s odůvodněním písemně na e-mail FreundV@Praha7.cz , a to minimálně 3 dny před jednáním Zastupitelstva.