archivní článek, informace již nemusí být aktuální

3. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí dne 8. dubna 2019 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti č. 227 Úřadu městské části, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7. Online přenos naleznete zde.

Materiály ke stažení jsou k dispozici pod evidenčními čísly u názvů jednotlivých bodů. 

Program 3. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2

1.  Zahájení – schválení programu

2.   Volba návrhového výboru

3.  NÁVRH na schválení Jednacího řádu Výborů Zastupitelstva MČ Praha 7 pro volební období 2018 – 2022 s účinností od 08. 04. 2019 – č. 1247

4.  NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za rok 2018 – hlavní činnost – č. 1256

5.  NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za  rok 2018 v rámci hospodářské činnosti – úseku zdaňované činnosti – č. 1257

6.  NÁVRH na realizaci rozpočtového opatření měsíce dubna 2018 (RO 23/2019) – za účelem zapojení nedočerpaných zůstatků dotací z Operačních programů Praha – pól růstu a Zaměstnanost z roku 2018 do upraveného rozpočtu MČ Praha 7 pro rok 2019 – č. 1255

7.  NÁVRH na realizaci rozpočtového opatření měsíce dubna 2019 (RO 24/2019) – za účelem zapojení zůstatků vlastních fondů MČ Praha 7 (Fond rozvoje a rezerv, Humanitní fond a Ekologický fond) z roku 2018 do upraveného rozpočtu MČ Praha 7 pro rok 2019 a navýšení objemu (tvorba) Humanitního fondu dle Pravidel hospodaření Humanitního fondu. – č. 1254

8.  NÁVRH na revokaci usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0004/19-Z ze dne 28. 01. 2019 na poskytnutí programových dotací v rámci dotačního řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a péče o veřejný prostor pro rok 2019 – č. 1249

9.  NÁVRH na poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury dle žádostí podaných v měsících únor-březen 2019 – č. 1248

10.  NÁVRH na poskytnutí finančního účelového neinvestičního příspěvku PO MŠ a ZŠ MČ Praha 7 v rámci podpory tělovýchovy dětí a mládeže v roce  2019 – č. 1251

11.  NÁVRH Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem č. 2019/KST/1 mezi MČ Praha 7 a společnostmi Člověk v tísni, o. p. s., IČO: 257 55 277 a 7U s.r.o., IČO: 264 18 274, v rámci projektu „Komplexní přístup k řešení bezdomovectví a sociálního vyloučení v Praze 7“ – č. 1253

12.  INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 v období mezi 2. a 3  zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č. 1246

13.  INFORMACE o plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem MČ Praha 7 – č. 1252

14.  INFORMACE o postupu výstavby nové radnice MČ Prahy 7 (bude k dispozici po posledním kontrolním dnu 02.04.2019 z důvodu aktuálnosti) – č. 1261

15.  INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 2. a 3. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č. 1250

16.  INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 2. a 3. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č. 1258

17.  INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 2. a 3. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č. 1260

18.  Dopisy, adresované Z MČ P7 – č. 1262

19.  NÁVRH na volbu členky Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 pro volební období 2018 – 2022 – č. 1229

20.  Různé      

21.  Závěr                     

Mgr. Jan Čižinský
starosta městské části Praha 7

 

Materiály k 3. řádnému zasedání Z MČ Praha 7