archivní článek, informace již nemusí být aktuální

3. řádné jednání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí 17. dubna 2023 od 17.00 hodin.

Přenos jednání můžete sledovat ZDE

Materiály k 3. řádnému jednání Zastupitelstva MČ Praha 7 najdete ZDE.

Program 3. řádného jednání Zastupitelstva MČ Praha 7 

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2 

1.   Zahájení a schválení programu

2.   Připomínky k zápisu z předešlého jednání Z MČ P7

3.    Volba návrhového a volebního výboru Z MČ P7

4.   Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1

5.   Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2 

6.  NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za rok 2022 – hlavní činnost

7.  NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za rok 2022 v rámci hospodářské činnosti – úseku zdaňované činnosti

8.  NÁVRH k poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury dle žádostí podaných v únoru-březnu 2023

9.  NÁVRH ke smlouvě o poskytnutí dotace mezi MČ Praha 7 a organizací Česká asociace streetwork, o.p.s., IČO:02032929

10.  NÁVRH ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem č. 05/OSZ/2023; smlouva 069524/2023 mezi MČ Praha 7 a organizací Česká asociace streetwork, o.p.s., IČO: 02032929 v rámci projektu „Komplexní přístup k řešení bezdomovectví a sociálního vyloučení v Praze 7 v roce 2023“

11.  NÁVRH ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem č. 04/OSZ/2023, smlouva 069526 /2023 mezi MČ Praha 7 a společností 7U s.r.o., IČO: 26418274 v rámci projektu „Komplexní přístup k řešení bezdomovectví a sociálního vyloučení v Praze 7 v roce 2023“

12.  NÁVRH k dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi MČ Praha 7 a Charitou Praha Holešovice, IČO: 49368222, v rámci projektu „Taxík Maxík“ pro rok 2023

13. NÁVRH k zařazení nové investiční akce Základní škola Fr. Plamínkové rekonstrukce elektroinstalace

14. INFORMACE o stavu rozvoje VRÚ Bubny – Zátory

15. INFORMACE k výsledkům hospodaření a účetní závěrce společnosti 7U s.r.o. za rok 2022, včetně rozdělení zisku

16. INFORMACE o čerpání finančních prostředků z Humanitního fondu v II. pololetí 2022

17. INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem  MČ Praha 7 v období mezi 2. a 3. jednáním Zastupitelstva v roce 2023

18. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 2. a 3. zasedáním Zastupitelstva MČ P7 v roce 2023

19. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 2. a 3. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023

20. INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 2. a 3. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023

21. Dopisy, adresované Z MČ P7

22. Různé

23. Závěr 

Mgr. Jan Čižinský
starosta městské části Praha 7