archivní článek, informace již nemusí být aktuální

3. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí 4. dubna 2022 od 17:00 hodin. Přenos zasedání můžete sledovat ZDE

Materiály ke stažení jsou k dispozici pod evidenčními čísly u názvů jednotlivých bodů. 

Program 3. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2 

1.    Zahájení – schválení programu

2.  NÁVRH k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 7 – č. 2078 

3.  NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 rok 2021 – hlavní činnost – č. 2080

4.  NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za rok 2021 v rámci hospodářské činnosti – úseku zdaňované činnosti – č. 2077

5.  NÁVRH k zařazení nové akce „Generátor pro ukrajinskou nemocnici  v Chustu“ – do upraveného rozpočtu ORJ 0901, KST – OKŘ pro rok 2022 a to v celkovém objemu finančních prostředků 448 000,- Kč (rozpočtově 448,0 tis. Kč) a to včetně realizace příslušného rozpočtového opatření v měsíci dubnu 2022, včetně přijetí finančního daru ze sbírkového transparentního účtu na pomoc Ukrajině – č. 2081

6.  NÁVRH k zásadním připomínkám MČ Praha 7 ke změně Z 3822/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ve fázi veřejného projednání dle § 52 zákona č. 183/2006 Sb pro území Holešovice Bubny – Zátory – č. 2085

7.  NÁVRH k zařazení nové akce „Centrum vzdělávání a pomoci ukrajinským uprchlíkům – Jankovcova 53“ – č. 2082

8.  INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem  MČ Praha 7 v období mezi 2. a 3. zasedáním Zastupitelstva v roce 2022 – č. 2074

9.  INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 období mezi 2. a 3. zasedáním Zastupitelstva MČ P7 v roce 2022 – č. 2086

10. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 2. a 3. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2022 – č. 2079

11. INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 2. a 3. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2022 – č. 2087

12. NÁVRH k poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury dle žádostí podaných v únoru – březnu 2022 – č. 2083

13. NÁVRH k Memorandu o spolupráci hlavního města Prahy IČO: 00064581 a městské části Praha 7 při zajištění péče o zeleň na území Prahy 7 – č. 2088

14. Dopisy, adresované Z MČ P7

15. Různé

16. Závěr     

Mgr. Jan Čižinský
Starosta městské části Praha 7

Materiály k 3. řádnému zasedání Z MČ Praha 7