archivní článek, informace již nemusí být aktuální

3. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí dne 19. dubna 2021 od 17:00 hodin. Online přenos naleznete zde.

Materiály ke stažení budou k dispozici pod evidenčními čísly u názvů jednotlivých bodů. 

Toto zasedání Z MČ P7 je přístupno pro veřejnost, ale zároveň přijímá dotazy prostřednictvím SMS na tel. čísle: +420 770 101 951

Jednání bude probíhat prezenčně s možností online přítomnosti pro zastupitele.

Program 3. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2

1.  Zahájení – schválení programu

2.  NÁVRH usnesení ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 ke 4. čtvrtletí 2020 – hlavní činnost – č. 1812

3.  NÁVRH usnesení ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za rok 2020 v rámci hospodářské činnosti – úseku zdaňované činnosti – č. 1811

4.  NÁVRH usnesení k výsledkům hospodaření a účetní závěrce společnosti 7U s.r.o. za rok 2020, včetně rozdělení zisku – č. 1813

5.  NÁVRH usnesení ke směně pozemků parc. č. 633/7 a 648/15, v k.ú. Holešovice, ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 7, za pozemek parc. č. 633/8, v k.ú. Holešovice, ve vlastnictví společnosti GUARDIAN, s.r.o., IČO: 28426959, za účelem úpravy hranice pozemků pro budoucí vedení chodníku a terénní úpravy v rámci plánované revitalizace území – č. 1810

6.  NÁVRH usnesení k poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury dle žádostí podaných v únoru-březnu 2021 – č. 1808

7.  INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem  MČ Praha 7 v období mezi 2. a 3. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2021 – č. 1809

8.  INFORMACE ke stanovisku MČ Praha 7 k realizaci akcí/projektů/činností podpořených v rámci programového dotačního řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a péče o veřejný prostor pro rok 2021 a čerpání poskytnutých dotací – č. 1807

9.  INFORMACE k projednání čistopisu územní studie Holešovice Bubny – Zátory v orgánech MČ Praha 7 a k dalšímu postupu MČ Praha 7 ve věci budoucího uspořádání Velkého rozvojového území Holešovice Bubny-Zátory – č. 1816

10. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi  2. a 3. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2021 – č. 1814

11. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 2. a 3. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2021 – č. 1815

12. INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 2. a 3. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2021 – č. 1817

13. NÁVRH usnesení k výzvě na Vládu České Republiky k vyjednání uvedení rozlohy Velvyslanectví Ruské federace v Praze do stavu před 21. srpnem 1968 – č. 1818

14. Dopisy, adresované Z MČ P7

15. Různé

16. Závěr                 

Mgr. Jan Čižinský
starosta městské části Praha 7

 

Materiály k 3. řádnému zasedání Z MČ Praha 7