archivní článek, informace již nemusí být aktuální

3. řádné jednání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí 25. března 2024 od 17.00 hodin.

Přenos jednání můžete sledovat ZDE

Materiály k 3. řádnému jednání Zastupitelstva MČ Praha 7 najdete ZDE.

Program 3. řádného jednání Zastupitelstva MČ Praha 7 

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18. hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2

1.  Zahájení, volba návrhového a volebního výboru

2.  Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 7

3.  NÁVRH ke Smlouvě o spolupráci a smlouvě budoucí kupní mezi MČ Praha 7 a společností ACS Praha 7, a.s., IČO: 06414851 ve věci záměru „REVITALIZACE AREÁLU TJ LOKOMOTIVA PRAHA – ETAPA 2“

4.  NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za rok 2023 – hlavní činnost

5.  NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za rok 2023 v rámci hospodářské činnosti – úseku zdaňované činnosti

6.  NÁVRH k podání žádosti o svěření části pozemku parc. č. 2290/2, v k.ú. Holešovice, mezi parkem na Ortenově náměstí a ulicí U Uranie, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 7

7.  INFORMACE o stavu rozvoje VRÚ Bubny –  Zátory

8.  INFORMACE o aktivitách a výstupech projektu „Místní akční plány rozvoje vzdělávání III – správní obvod Praha 7“, reg. č.Z.02.3.68/0.0.0/20_082/0023081

9.  INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem  MČ Praha 7 v období mezi 2. a 3. jednáním Zastupitelstva v roce 2024

10. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 2. a 3. jednáním Zastupitelstva v roce 2024

11. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 2. a 3. jednáním Zastupitelstva v roce 2024

12. INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 2. a 3. jednáním Zastupitelstva v roce 2024

13. Dopisy, adresované Z MČ P7

14. Různé

15. Závěr

Mgr. Jan Čižinský
Starosta městské části Praha 7


Ve výjimečných případech, kdy mimořádné okolnosti brání členu Zastupitelstva fyzické účasti na jednání Zastupitelstva, bude účast umožněna prostřednictvím prostředku dálkové komunikace. Tuto skutečnost je nutné sdělit s odůvodněním písemně na e-mail FreundV@Praha7.cz, a to minimálně 3 dny před jednáním Zastupitelstva.