archivní článek, informace již nemusí být aktuální

2. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí dne 4. března 2019 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti č. 227 Úřadu městské části, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7. Online přenos naleznete zde.

Materiály ke stažení jsou k dispozici pod evidenčními čísly u názvů jednotlivých bodů. 

Program 2. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7     

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2

1.  Zahájení – schválení programu

2.  Volba návrhového výboru

3.  NÁVRH na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 7 – č.1200

4.  NÁVRH aktualizovaného dokumentu „Pravidla pro půdní vestavby, půdní nástavby a nástavby objektů v památkové zóně na území městské části Praha 7“ – č.1221

5.  NÁVRH na odpis pohledávky ze souboru vydaných faktur bývalou správní firmou CENTRA a.s. za období od roku 2010 do roku 2012 a odpis pohledávky za Společenství domu Na ovčinách č. p. 970, Praha 7, IČO: 75100908, v návaznosti na schválenou Dohodu o narovnání dle usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0726/18-R ze dne 09. 10. 2018 – č.1224

6.  NÁVRH na svěření technologicky funkčního celku nemovitostí U Uranie 14/1576 (stavba občanského vybavení – školské zařízení) do správy MČ Praha 7 – č.1222

7.  NÁVRH na opakování veřejné dobrovolné dražby souboru zbylých pohledávek z pronájmu nemovitých věcí Bytového podniku v Praze 7, s.p. v likvidaci – č.1228

8.  INFORMACE o postupu likvidace Bytového podniku v Praze 7, státní podnik v likvidaci, za rok 2018 – č.1223

9.  NÁVRH na uzavření Smlouvy o partnerství mezi MČ Praha 7 a společnostmi Člověk v tísni o.p.s. a 7U s.r.o. – materiál nebyl projednáván

10.  INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 v období mezi 1. a 2.  zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č.1220

11.  INFORMACE o plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem MČ Praha 7 – č.1225

12.  INFORMACE o postupu výstavby nové radnice MČ Prahy 7 (bude k dispozici po posledním kontrolním dni dne 26.02.2019 z důvodu aktuálnosti) – č.1229

13.  INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 1. a 2. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č.1226

14.  INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 1. a 2. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č.1227

15.  INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 1. a 2. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2019 – č.1232

16.  Dopisy, adresované Z MČ P7

17.  Různé

18.  Závěr         

Mgr. Jan Čižinský
starosta městské části Praha 7

Materiály k 2. řádnému zasedání Z MČ Praha 7