archivní článek, informace již nemusí být aktuální

2. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí 28. února 2022 od 17:00 hodin. Přenos zasedání můžete sledovat ZDE

Materiály ke stažení jsou k dispozici pod evidenčními čísly u názvů jednotlivých bodů. 

Program 2. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2 

1.  Zahájení – schválení programu

2.  NÁVRH k vyřazení starých nedokončených investic z účtu 042 jako zmařené investice na základě návrhu Likvidační komise Rady MČ Praha 7 ze dne 12. 1. 2022 – č. 2014

3.  NÁVRH k Metodice spoluúčasti investorů na rozvoji území hl. m. Prahy, ke zřízení Fondu spoluúčasti investorů na rozvoji území a k částečné revokaci usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0039/18-Z ze zasedání č. 3 ze dne 16.04.2018 k Návrhu na schválení Zásad finanční spoluúčasti investora na rozvoji MČ Praha 7 a textu vzorové smlouvy o spolupráci – č. 2035

4.  NÁVRH k prodeji části pozemku parc. č. 1561 v k.ú. Holešovice do    vlastnictví Správa Železnic, státní organizace, IČO: 70994234, pro účely realizace veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury ,,Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“ – č. 2046

5.  NÁVRH k žádosti nájemce nebytového prostoru 1. holešovická restaurační, s. r. o., IČO: 6399646, na uzavření Smlouvy o zaplacení uznaného dluhu ve splátkách – č. 2036

6.  NÁVRH k žádosti nájemce nebytového prostoru NONET, s. r. o., IČO: 14890194, na uzavření Smlouvy o zaplacení uznaného dluhu ve splátkách – č. 2037

7.  NÁVRH k žádosti bývalého nájemce nebytového prostoru paní Kláry Hájkové na uzavření Smlouvy o zaplacení uznaného dluhu ve splátkách – č. 2038

8.  NÁVRH k žádosti bývalého nájemce bytu na uzavření Smlouvy o zaplacení uznaného dluhu ve splátkách – č. 2041

9.  NÁVRH k žádosti bývalého nájemce bytu na uzavření Smlouvy o zaplacení uznaného dluhu ve splátkách a na prominutí a odpis vypočítaného příslušenství – č. 2042

10. NÁVRH k vystoupení MČ Praha 7 ze spolku Otevřená města, z.s., IČO: 05129061 k datu 28.02.2022 – č. 2043

11. NÁVRH k poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální a zdravotní dle žádosti podané v únoru 2022 – č. 2016

12. INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem  MČ Praha 7 v období mezi 1. a 2. zasedáním Zastupitelstva v roce 2022 – č. 2040

13. INFORMACE k čerpání finančních prostředků z Humanitního fondu a prostředků z transparentního účtu MČ Praha 7 v roce 2021 – č. 2044

14. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 období mezi 1. a 2. zasedáním Zastupitelstva MČ P7 v roce 2022 – č. 2047

15. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 1. a 2. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2022 – č. 2051

16. INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 1. a 2. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2022 – č. 2049

17. NÁVRH k Rámcovému plánu činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 na rok 2022 – č. 2050

18. NÁVRH k darovací smlouvě mezi MČ Praha 7 a Bratrskou školou – církevní základní školou se sídlem Rajská 300/3, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČO: 48546119, na finanční dar ve výši 116 000 Kč na zabezpečení vzdělávání pro 29 dětí s trvalým pobytem v Praze 7 ve školním roce 2021/2022 – č. 2045

19. NÁVRH k rozhodnutí MČ Praha 7 z pozice spoluvlastníka domu Jana Zajíce 19/184, Praha  7, k návrhu druhého spoluvlastníka Ing. Davida Ettela – č. 2048

20. Dopisy, adresované Z MČ P7

21. Různé

22. Závěr                 

Mgr. Jan Čižinský
starosta městské části Praha 7

Materiály k 2. řádnému zasedání Z MČ Praha 7