archivní článek, informace již nemusí být aktuální

2. řádné jednání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí 26. února 2024 od 17.00 hodin.

Přenos jednání můžete sledovat ZDE

Materiály k 2. řádnému jednání Zastupitelstva MČ Praha 7 najdete ZDE.

Program 2. řádného jednání Zastupitelstva MČ Praha 7 

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2

1.  Zahájení, volba návrhového a volebního výboru

2.  Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 7

3.  NÁVRH ke Stanovám Sociálního fondu zaměstnavatele MČ Praha 7 a Zásadám pro používání prostředků z tohoto fondu s účinností od 01. 03. 2024

4.  NÁVRH ke členství MČ Praha 7 ve spolku Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s., IČO: 44684932

5.  NÁVRH k vystoupení MČ Praha 7 ze spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s., IČO: 01911996 k datu 29.02.2024

6.  NÁVRH k uzavření kupní smlouvy a smlouvy o sjednání jiných věcných práv se státní organizací Správa železnic, IČO: 70994234, na odkup pozemku parc. č. 2416/85 v k.ú. Holešovice (rozšíření areálu základní školy ZŠ Umělecká 850/8) do vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené správy MČ Praha 7

7.  NÁVRH k výzvě MČ Praha 7 hlavnímu městu Praze k pokračování stavebních prací, plnému dokončení rekonstrukce Šlechtovy restaurace včetně obnovy navazující zahrady Kaštanka a jejich uvedení do provozu ve prospěch pražské veřejnosti

8.  NÁVRH k zařazení nových investičních akcí do rozpočtu výdajů MČ Praha 7 pro rok 2024 – včetně realizace příslušných rozpočtových opatření měsíce února 2024 – v celkovém objemu finančních prostředků 1 000 000,00 Kč (rozpočtově 1 000,00 tis. Kč) s využitím rozpočtové rezervy OEK, ORJ 1015

9.  INFORMACE o stavu rozvoje VRÚ Bubny –  Zátory

10. INFORMACE o čerpání finančních prostředků z Humanitního fondu v 2. pololetí 2023

11. INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem  MČ Praha 7 v období mezi 1. a 2. jednáním Zastupitelstva v roce 2024

12. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 1. a 2. jednáním Zastupitelstva v roce 2024

13. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 1. a 2. jednáním Zastupitelstva v roce 2024

14. INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 1. a 2. jednáním Zastupitelstva v roce 2024

15. Dopisy, adresované Z MČ P7

16. Různé

17. Závěr                

Mgr. Jan Čižinský
Starosta městské části Praha 7