archivní článek, informace již nemusí být aktuální

1. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí 16. ledna 2023 od 17.00 hodin.

Přenos zasedání můžete sledovat ZDE

Materiály k 1. řádnému zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 najdete ZDE.

Program 1. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2 

1.  Zahájení a schválení programu

2.  Volba návrhového a volebního výboru Z MČ P7

3.  NÁVRH k poskytnutí programových dotací v rámci dotačního řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí, rozvoj a péče o veřejný prostor pro rok 2023

4.  NÁVRH ke stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha 7 pro volební období 2022 – 2026 s účinností od 01.02.2023

5.  NÁVRH k rozhodnutí o uplatnění výjimky z pravidelné valorizace nájemného u nebytových prostor uzavřených na dobu určitou

6.  INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem  MČ Praha 7 v období mezi 8. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2022 a 1. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023

7.  INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 8. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2022 a 1. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023 

8.  NÁVRH k Rámcovému plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 na rok 2023

9.  INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 8. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2022 a 1. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023

10. NÁVRH k Rámcovému plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 na rok 2023

11. INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 8. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2022 a 1. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023

12. NÁVRH k Rámcovému plánu činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7

13. INFORMACE o stavu rozvoje VRÚ Bubny – Zátory

14. Dopisy, adresované Z MČ P7

15. Různé

16. Závěr      

Mgr. Jan Čižinský
starosta městské části Praha 7

Materiály k 1. řádnému zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 k nahlédnutí