archivní článek, informace již nemusí být aktuální

1. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí dne 25. ledna 2021 od 17:00 hodin. Online přenos naleznete zde.

Materiály ke stažení budou k dispozici pod evidenčními čísly u názvů jednotlivých bodů. 

Toto zasedání Z MČ P7 je přístupno pro veřejnost, ale zároveň přijímá dotazy prostřednictvím SMS na tel. čísle: +420 770 101 951

Program 1. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2

1.  Zahájení – schválení programu

2.  NÁVRH na poskytnutí programových dotací v rámci dotačního řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a péče o veřejný prostor pro rok 2021 – č. 1712

3.  NÁVRH na vyhrazení pravomoci Zastupitelstva MČ Praha 7 dle § 94 odst. 3) zákona č. 131/2000 Sb., rozhodovat o neuplatnění pravidelné valorizace nájemného o míru inflace, nebo o poskytnutí jednorázové slevy z nájemného ve výši odpovídající uplatnění valorizace nájemného o míru inflace, u pronájmů nemovitých věcí svěřených MČ Praha 7 – č. 1753

4.  INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem  MČ Praha 7 v období mezi 8. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2020 a 1. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2021 – č. 1755

5.  INFORMACE o čistopisu územní studie Bubny-Zátory zveřejněné MHMP a dalším postupu ve velkém rozvojovém území – č. 1761

6.  INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 8. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2020 a 1. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2021 – č. 1750

7.  INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 8. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2020 a 1. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2021 – č.1757

8.  INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 8. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2020 a 1. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2021 – č. 1763

9.  Rámcový plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ P7 na rok 2021 – č. 1751

10. NÁVRH Rámcového plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 na rok 2021 – č. 1758

11. Informace o zpracování studie pro potřeby plánování kapacit škol v lokalitě Bubny – Zátory – č. 1762

12. NÁVRH Rámcového plánu činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 na rok 2021  – č. 1764

13.  Dopisy, adresované Z MČ P7

14.  Různé

15.  Závěr

Mgr. Jan Čižinský
starosta městské části Praha 7

Materiály k 1. řádnému zasedání Z MČ Praha 7