archivní článek, informace již nemusí být aktuální

1. řádné jednání Zastupitelstva MČ Praha 7 se koná v pondělí 22. ledna 2024 od 17.00 hodin.

Přenos jednání můžete sledovat ZDE

Materiály k 1. řádnému jednání Zastupitelstva MČ Praha 7 najdete ZDE.

Program 1. řádného jednání Zastupitelstva MČ Praha 7 

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2 

1.  Zahájení, volba návrhového a volebního výboru

2.  Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 7

3.  NÁVRH ke stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha 7 pro volební období 2022–2026 s účinností od 1. 2. 2024

4.  NÁVRH k rozhodnutí o uplatnění výjimky z pravidelné valorizace nájemného za rok 2023, u nebytových prostor uzavřených na dobu určitou

5.  NÁVRH k žádosti o dotaci na realizaci projektu Veřejné prostory navazující na zastávku Praha – Výstaviště

6.  INFORMOCE o stavu rozvojového území Bubny – Zátory

7.  INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem  MČ Praha 7 v období mezi 9. jednáním Zastupitelstva v roce 2023 a 1. jednáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2024

8.  INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 9. jednáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023 a 1. jednáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2024

9.  NÁVRH k Rámcovému plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 na rok 2024

10. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 9. jednáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023 a 1. jednáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2024

11. NÁVRH k Rámcovému plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 na rok 2024

12. INFORMACE o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 9. jednáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023 a 1. jednáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2024

13. NÁVRH k Rámcovému plánu o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 na rok 2024

14. Dopisy, adresované Z MČ P7

15. Různé

16. Závěr

Mgr. Jan Čižinský
Starosta městské části Praha 7