Praha 7 upozorňuje na podomní obchodníky, kteří obcházejí domácnosti a nabízejí údajně zvýhodněné dodávky plynu a elektřiny. Radnice, která patřila k iniciátorům celopražského zákazu podomního prodeje, varuje občany, aby s podomními prodejci neuzavírali žádné smlouvy.

„Byli jsme informováni, že domácnosti v Praze 7 obcházejí osoby představující se jako technici, kteří vám jdou zkontrolovat slevy ve vyúčtování energií. Chceme občany varovat, že se jedná o podomní prodejce, kteří se vás budou snažit přimět, abyste uzavřeli smlouvu na dodávku plynu či elektřiny s jejich společností. Vzhledem k tomu, že je podomní prodej v celé Praze od roku 2015 zakázán, doporučujeme tyto osoby nevpouštět do domácnosti a rozhodně jim nic nepodepisovat,“ uvedla radní Prahy 7 Hana Třeštíková (PRAHA 7 SOBĚ).    

Praha 7 se v posledních třech letech intenzivně angažuje v boji proti nekalým obchodním praktikám. Kromě zákazu podomního prodeje se městské části podařilo vytlačit ze svého území podvodné předváděcí akce pro seniory. 

 

Co dělat, když …

… se ve vašem domě nachází podomní prodejce

·         upozorněte jej na zákaz podomního prodeje

·         informujte majitele domu

·         ve spolupráci s dalšími nájemníky jej vykažte z objektu

·         v případě, že tak neučiní, kontaktujte Městskou policii hl. m. Prahy nebo Policii ČR

 

… jste podepsali smlouvu u sebe v bytě či v domě

·         máte právo odstoupení od smlouvy do 14-ti dnů bez udání důvodu, které musí být písemné a zaslané nejraději doporučeně s dodejkou na adresu uvedenou ve smlouvě

·         s problémem se svěřte svým nejbližším, určitě vám pomohou situaci řešit a zvládnout ji

·         obraťte se na Sdružení obrany spotřebitelů nebo na bezplatnou právní poradnu Městské části Praha 7, nejbližší termíny uvádíme zde.