Stížnost je ústní nebo písemné podání, jímž se občané nebo právnické osoby obracejí na orgány městského úřadu ve věci ochrany svých práv a zájmů nebo kterým občané či právnické osoby upozorňují na nedostatky a závady. Stížnost mohou podávat jak fyzické, tak právnické osoby, případně osoba jednající v zastoupení (dále jen „stěžovatel“). Podat stížnost lze na konkrétní odbory úřadu nebo přímo na Útvar kontroly, auditu a stížností.


STÍŽNOST MŮŽETE PODAT

 • ústně
 • osobně na podatelnu úřadu
 • poštou na adresu úřadu
 • telefonicky v úředních hodinách
 • elektronicky
  • datovou zprávou do datové schránky úřadu
  • e-mailem na e-podatelnu úřadu, je doporučen elektronický podpis

JAK

Stěžovatel podává stížnost s potřebnými náležitostmi.

Pro stížnosti není určený žádný předepsaný formulář, stížnost však musí mít tyto náležitosti:

 • identifikaci stěžovatele:
  • fyzická osoba: jméno, příjmení, kontakt (bydliště, telefon, e-mail),
  • právnická osoba: název, jméno jednatele, kontakt (sídlo, telefon, e-mail),
 • specifikaci stížnosti (identifikace osoby nebo odboru, kterému je stížnost směřována; popis podstatných okolností věci, včetně sdělení, zda a s jakým výsledkem byla věc předložena jinému orgánu). Stěžovatel by měl přiložit i potřebnou dokumentaci týkající se věci.

SPRÁVNÍ POPLATEK

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.


LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ

Lhůta na vyřízení je 60 dnů.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Útvar kontroly, auditu a stížností
Na Maninách 38/1237
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Pořízka Jiří, Bc.

vedoucí útvaru
Na Maninách 38/1237
gsm. +420737660669
PorizkaJ@Praha7.cz

Zaměstnanci tohoto odboru často pracují mimo kancelář, pokud je budete chtít navštívit, doporučujeme si předem domluvit schůzku. Děkujeme za pochopení.