Rodinné centrum Letná

Program rodinného centra Letná je pestrý, nabízí například hernu, různé druhy jógy pro dospělé i s možností hlídání dětí, kurzy AJ, předporodní kurz, výuku říkadel a písniček pro děti, výtvarnou dílnu pro děti a další.

Janovského 1349/24, 170 00 Praha 7, www.rcletna.cz


Rodinný klub setkávání

Včelička
Dopolední program pro děti od 3 let, bez rodičů. Kapacita na školní rok 2022/2023 je naplněná. Informace na webových stránkách nebo u Mileny Štrosové, tel. 607 641 513.

Klubíčko
Program pro rodiče s dětmi od narození do 4 let inspirovaný waldorfskou pedagogikou. Koná se každý pátek od 9.30 do 13.00. Zazpíváme si, něco vyrobíme, zahrajeme si krátkou pohádku a společně poobědváme. Více informací na webových stránkách nebo u Táni Švehlové, tel. 734 445 137. 

Oba programy probíhají v Obci křesťanů, Na Špejcharu 3, 170 00 Praha 7, www.setkavani.czNízkoprahový klub Dixie

Nízkoprahový klub Dixie poskytuje služby dětem a mladým lidem ve věku od 6 do 26 let na Praze 7. Pomáháme dětem zvládat jejich studijní povinnosti. Rozvíjíme vědomí práv a povinností. Snažíme se předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování. Pomáháme řešit mezilidské vztahy a učíme děti, jak je zvládat. Usilujeme o zvyšování soběstačnosti a začleňování do společnosti, osobním rozvojem dětí. Nabízíme a podporujeme zdravé, bezpečné a aktivní způsoby trávení volného času. Služby poskytujeme ambulantní i terénní formou.

Ortenovo náměstí 34, 170 00 Praha 7, www.praha.ymca.cz

Skautské středisko Bílý Albatros

Sdružujeme přes 100 členů ve třech dětských skautských oddílech a dvou klubech dospělých. Působíme především v Praze 7 (Holešovice, Letná,…) a také v Praze 5 (Hlubočepy, Barrandov,…), ale někteří naši členové jsou i z jiných částí Prahy a okolí.

Veškerou naši činnost zajišťují kvalifikovaní dobrovolníci, kteří nejčastěji sami prošli dětskými oddíly. V roce 2015 uplynulo již 70 let od založení (tehdy oddílu) Albatros a zároveň 25 let nepřetržité činnosti střediska Bílý Albatros po obnovení organizace.

praha5.skauting.cz/jednotka/5


Skautské středisko Vatra

Během schůzky hrajeme různé hry a lumpačíme, ale také se něčemu naučíme (třídíme odpad, poznáváme zvířátka i stromy, ….). Využíváme také nedalekou Stromovku. Občas proběhne i netradiční schůzka (strašidelná, palačinková, velikonoční, …). Jednou za dva měsíce vyrazíme na celý víkend na výpravu, a pokud čas dovolí, jednou do měsíce i na jednodenní výpravu. V zimě jezdíme o jarních prázdninách na hory do Jeseníků a v létě na letní tábor do klasických podsadových stanů na tábořiště nedaleko Blatné v jižních Čechách.

mravenci-39-vatra.webnode.cz


Skautské středisko Silmaril

Skautské středisko Silmaril na jaře 2010 oslavilo 20 let svojí existence. Na Letné působí od poloviny 90. let a v současnosti čítá okolo 45 členů, od sedmiletých dětí přes teenagery až po dospělé, kteří začínají posílat “do skautu” své vlastní děti.

www.silmaril.skauting.cz


Pterodactylus – dětský oddíl Českého svazu ochránců přírody

PTERODACTYLUS je oddíl Českého svazu ochránců přírody pro děti od (7)8 do 12 let. Vyniká bohatou a pravidelnou celoroční činností, množstvím víkendových výprav s letními i zimními tábory. Oddíl má za sebou dnes již 23letou tradici. Je veselou a srozumitelnou formou zaměřen na všestranný pohyb, aktivitu, zajímavou a pestrou činnost, turistiku několika druhů (vodácká, cyklistická, pěší a lyžařská) a trochu víc než jiné dětské oddíly také na geologii, speleologii a všechno, co souvisí s přírodou.

Havanská 15, 170 00 Praha 7, pterodactylus.cz


103. pionýrská skupina Makaróni

Všestranný oddíl pro kluky a holky od 6 do 15 let. Během školního roku pořádáme každý měsíc víkendovou akci – třídenní výlet, prodloužený výlet o školních prázdninách, jednodenní výlet pro rodiče s dětmi. O prázdninách jezdíme na čtrnáctidenní tábor do srdce České Kanady.

Zikova 706/9, 160 00 Praha 6, www.makaroni.cz


104. pionýrská skupina Fregata

104. P.S. FREGATA je smíšený dětský oddíl pracující v rámci organizace Pionýr. Oddíl má dlouholeté zkušenosti v rámci celoroční činnosti i pořádání letních a zimních táborů. V průběhu celoroční činnosti, tedy schůzek v týdnu, víkendových akcí a letního tábora, se věnujeme vodní turistice i poznávání přírody a její ochraně, turistice a nejrůznějším sportům. 

Šternberkova 17, 170 00  Praha 7, www.fregata.cz


Pionýrská skupina Omega

Pionýrská skupina Omega vyvíjí činnost v oblasti Holešovic v Praze 7. V klubovně a tělocvičně se děti a mládež schází jednou týdně (ve dnech školního vyučování). Pravidelně nás můžete potkat na schůzkách oddílu KLíč a klubů Fit a Týn´s. Měsíčně podnikáme výpravy na zajímavá místa, o prázdninách jezdíme na tábory.

Klubovna: Tusarova 7, Praha 7, psomega.cz/uvod.php


Kreslírna

Nabízíme výtvarné kurzy pro děti i dospělé v těsné blízkosti parku Stromovka vedené lektory s uměleckým a pedagogickým vzděláním. Najdete nás v přízemí rohové budovy s velkými výlohami do dvou ulic, kde lze přímo nahlédnout do průběhu lekce.

Havanská 131/14, 1700 Praha 7, www.kreslirna.cz