Czech POINT (oficiálně Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) slouží jako kontaktní místo výkonu veřejné správy. Jedná se o službu, která zjednodušuje komunikaci občanů s veřejnými institucemi tak, aby pokud možno „obíhala data, ne občan“.


UPOZORNĚNÍ

Na pracovištích Czech POINT v rámci Úřadu MČ Praha7 není možné získat ověřený výpis z Centrální evidence exekucí a také není možné zřídit elektronický podpis. Tyto služby jsou dostupné pouze na pracovištích České pošty, s.p. v rámci služeb tzv. eGovermentu a Certifikační autority PostSignum.


POSKYTUJEME TYTO SLUŽBY
www.czechpoint.cz/public/verejnost/sluzby

pracoviště U Průhonu 1338/38

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý a čtvrtek
7.30–12.00
13.00–15.00
pátek
7.30–12.00
13.00–14.00

pracoviště IC Milady Horákové 2

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–15.00
úterý a čtvrtek
7.30–12.00
13.00–18.00
pátek
7.30–12.00
13.00–14.00

placeholder

Vostárková Jana, Ing.

vedoucí oddělení
Informační centrum M. Horákové 2
tel. +420233376732
gsm. +420603707337
VostarkovaJ@Praha7.cz