Запис до 1 класу початкової школи на навчальний рік 2022/2023 дітей з України

Записи дітей, які перебувають під тимчасовим захистом у зв’язку з війною в Україні, до 1-их класів початкових шкіл Праги 7 на навчальний рік 2022/2023, буде відбуватись з 6 по 9 червня 2022 року з 15:00 до 17:00.

Запис до 2-9 класів початкової школи на навчальний рік 2022/2023 дітей з України

з 6 по 9 червня 2022 року з 15:00 до 17:00 пропонуємо Вам можливість подати заяву на прийом дітей, які перебувають під тимчасовим захистом у зв’язку з війною в Україні, до 2-9 класів початкової школи у Празі 7 на навчальний рік 2022/2023.

Запис не буде проходити у школах, але буде проходити в управлінні міського округу Праги 7, U Průhonu 1338/38, Прага 7.
В управлінні будуть представлені всі загальноосвітні школи:

 • Факультетська початкова школа PedF UK та дитячий садок U Studánky, Umělecká 850/8, Praha 7
 • Початкова школа Прага 7, Korunovační 164/8, Прага 7
 • Початкова школа Прага 7, Strossmayerovo náměstí 990/4, Прага 7
 • Початкова школа Fr. Plamínkové з розширеним викладанням мов Прага 7, Františka Křížka 490/2, Прага 7
 • Початкова школа та дитячий садок Прага 7, Tusarova 790/21, Прага 7
 • Початкова школа Т. G.  Мasaryka, Ortenovo náměstí 1275/34, Прага 7

Нахил школи (визначення, до якої школи буде ходити ваша дитина) за місцем проживання можна знайти тут.

Заявку можна завантажити тут або заповнити в день реєстрації.

З собою принести:

 1. дитячу візу;
 2. особистий документ одного з батьків (паспорт) – документ, з якого випливає право представляти дитину;
 3. місце проживання дитини для визначення нахилу (наприклад, договір оренди, підтвердження проживання)

Критерії прийому учнів до 1-го класу початкових шкіл, встановлені міським округом Праги 7 у термін так званого спеціального набору на 2022/2023 навчальний рік


Zápis do 1. třídy ZŠ na školní rok 2022/2023 pro děti z Ukrajiny

Zápisy do prvních tříd základních škol Prahy 7 na školní rok 2022/2023  pro děti, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, budou probíhat na ve dnech 6.–9. června 2022 od 15.00 do 17.00 hod

 

Zápis do 2.–9. třídy ZŠ na školní rok 2022/2023 pro děti z Ukrajiny

Ve dnech 6.–9. června 2022 od 15.00 do 17.00 hod vám nabízíme také možnost podat žádost o přijetí dětí, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, do 2.–9. ročníku základních škol Prahy 7.

 

Zápisy nebudou ve škole, ale v Zastupitelském sále Úřadu městské části Praha 7, U Průhonu 1338/38, Praha 7.
Zde budou přítomni zástupci všech škol v Praze 7:

 • Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky, Umělecká 850/8, Praha 7
 • Základní škola Praha 7, Korunovační 164/8, Praha 7          
 • Základní škola Praha 7, Strossmayerovo náměstí 990/4, Praha 7
 • Základní škola Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 490/2, Praha 7
 • Základní škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 790/21, Praha 7
 • Základní škola T. G. Masaryka, Ortenovo náměstí 1275/34, Praha 7

Spádovost školy (určení, do které školy bude vaše dítě chodit) dle místa pobytu naleznete zde.

Žádost si můžete stáhnout zde, nebo ji vyplníte na místě v den zápisu.

S sebou přineste:

 1. vízum dítěte;
 2. osobní doklad rodiče (pas) – doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
 3. doklad o místě pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování)

Kritéria k přijetí žáků do 1. ročníků základních škol zřízených městskou částí Praha 7 v termínu tzv. zvláštního zápisu pro školní rok 2022/2023


Mgr. Lucie Černá
Odbor vzdělávání a projektového řízení
Oddělení vzdělávání
Vedoucí oddělení vzdělávání
e-mail: cernal@praha7.cz