Запис до дитячого садочка для дітей з України

запис дітей до дитячих садочків Праги 7, які перебувають під тимчасовим захистом у зв’язку з війною в Україні, буде відбуватись з 6 по 9 червня 2022 року з 13.00 до 15.00. Запис не буде проходити у школах, але в управлінні міського округу Праги 7, U Průhonu 1338/38, Прага 7.

В установі будуть представлені всі загальноосвітні школи:

 • Факультетський дитячий садок при Педагогіцькому факультеті Карлового університету, Прага 7, Na Výšinách 3
 • Дитячий садок Kostelní, Прага 7, Kostelní 37/7 
 • Дитячий садок, Прага 7, Letohradská 1a
 • Дитячий садок, Прага 7, Nad Štolou 6
 • Дитячий садок U Uranie, Прага 7, Na Maninách 1080/29a
 • Факультетська початкова школа PedF UK та дитячий садок U Studánky Прага 7, Umělecká 8
 • Лісовий дитячий садок Bobulka, Прага 7
 • Початкова школа та дитячий садок Прага 7, Tusarova 21

Заявку можна завантажити тут або заповнити в день реєстрації.

З собою принести:

1.      дитячу візу;

2.      особистий документ одного з батьків (паспорт) – документ, з якого випливає право представляти дитину;

3.      місце проживання дитини для визначення нахилу (наприклад, договір оренди, підтвердження проживання;

4.      підтвердження дитячого лікаря з Чеської Республіки о повинній вакцинації, імунітету чи протипоказання ( для дітей, котрим до 31. 8. 2022 є 3-4 роки);

5.      заяву лікаря з Чеської Республіки, що дитина є здоровою, а може йти до колективу ( для дітей, котрим до 31. 8. 2022 виповнилося 5 років).


Критерії прийому дітей до дошкільної освіти до дитячих садків, встановлених міським округом Праги 7 у термін так званого спеціального зарахування на 2022/2023 навчальний рік


Zápis do MŠ pro děti z Ukrajiny na školní rok 2022/2023

Zápisy do mateřských škol Prahy 7 na rok školní rok 2022/2023 pro děti, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, budou probíhat na ve dnech 6.–9. 6. 2022 v době od 13.00 do 15.00 hod. Zápis nebude ve škole, ale v Zastupitelském sále Úřadu městské části Praha 7, U Průhonu 1338/38, Praha 7.

Zde budou přítomni zástupci všech škol v Praze 7:

 • Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 7, Na Výšinách 3
 • Mateřská škola Kostelní, Praha 7, Kostelní 37/7     
 • Mateřská škola, Praha 7, Letohradská 1a
 • Mateřská škola, Praha 7, Nad Štolou 6
 • Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a
 • Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky, Praha 7, Umělecká 8
 • Lesní mateřská škola Bobulka, Praha 7
 • Základní škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 21

Žádost si můžete stáhnout zde, nebo ji vyplníte na místě v den zápisu.

S sebou přineste (povinná příloha žádosti):

1. vízum dítěte;

2. osobní doklad rodiče (pas) – doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

3. doklad o místě pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování)

4. potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci (neplatí pro děti, které dovršily k 31. 8. 2022 věku pěti let).

5. vyjádření lékaře z ČR, že dítě je zdravé a může do kolektivu (platí pro děti, které dovršily k 31. 8. 2022 věku pěti let).


Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřízených městskou částí Praha 7 v termínu tzv. zvláštního zápisu pro školní rok 2022/2023


Mgr. Lucie Černá
Odbor vzdělávání a projektového řízení
Oddělení vzdělávání
Vedoucí oddělení vzdělávání
e-mail: cernal@praha7.cz