V souladu s ust. § 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění stanovily ředitelky mateřských škol na základě vyjádřeného zájmu zákonných zástupců dětí  a po projednání se zřizovatelem městskou částí Praha 7 přerušení provozu mateřských škol v měsících prosinec 2020 a leden 2021 následovně:

Všechny mateřské školy budou mít uzavřený provoz v termínu od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021.

Veškeré informace naleznete na jednotlivých webových stránkách mateřských škol. Webové stránky naleznete na odkaze: www.praha7.cz/potrebuji-zaridit/skolstvi/materske-skoly